Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / zniekształcenie rzeźby terenu

zniekształcenie rzeźby terenu


saper's picture

By saper - Posted on 08 lipiec 2015

Czy budowa domu jednorodzinnego powoduje trwałe zniekształcenie rzeźby terenu?
W planie jest taki zapis "Zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym?

Pozdrawiam

adam's picture

Pewnie teren znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody - zapisy żywcem wyjęte z tych przepisów. Generalnie przyjmuje się, że budowa domu na działce przeznaczonej pod MN nie powoduje takiej zmiany. Chociaż można z tym dyskutować, ale po co?

Maciej Sybilski's picture

Co do zasady - budowa domu jednorodzinnego nie powoduje trwałego zniekształcenia rzeźby terenu.

Jak mówią wyroki, np. wyrok WSA z dnia 29 września 2008 r. (IV SA/WA 952/08) czy wyrok WSA z dnia 13 stycznia 2011 r. (II SA/Łd 1228/10):
"Nie można kwalifikować jako uszkodzenia lub przekształcenia obszaru oraz zniekształcenia terenu prac służących do realizacji obiektu budowlanego, takich jak wykopy pod fundamenty."

Do prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu zaliczymy nasypy i otwory ziemne, niwelację wzgórza, itp.

PozdrawiamNawigacja

Aktywni użytkownicy

Aktualnie jest 0 użytkowników i 28 gości online