Jesteś tutajZmiany w dokumentacji projektowej dla budowli przeciwpowodziowych

Zmiany w dokumentacji projektowej dla budowli przeciwpowodziowych


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

18 lutego br. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 
Wprowadzenie zmian podyktowane jest sytuacją, jaka wystąpiła po zeszłorocznych powodziach, co związało się z koniecznością sprawnego zabezpieczenia zagrożonych obszarów oraz odtworzenia budowli przeciwpowodziowych.
 
Znowelizowane przepisy zawarte w § 19b mają na celu usprawnienie i przyśpieszenie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) oraz inwestycji w zakresie linii kolejowych, realizowanych na podstawie rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 94 z późn. zm.).
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.