Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Zmiana ustawy Prawo wodne (dot. także ustawy o pizp)

Zmiana ustawy Prawo wodne (dot. także ustawy o pizp)


Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

By Filip Sokołowski - Posted on 22 Luty 2011

Zachęcamy do zapoznania się z zmianą ustawy Prawo wodne, art 5 dotyczy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw link - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Niby zmiana implikująca dla ustawy planistycznej jest czysto semantyczna, ale... już nie obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tylko SZCZEGÓLNEGO zagrożenia powodzią, już nie obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych, ale obszary OSUWANIA się mas ziemnych - czyli jednoznacznie sklasyfikowane w trzecich dokumentach geologicznych lub w opracowaniach hydrologicznych, których oczywiście nie ma.

Konkretny przypadek:
Nachylenie stoku 25% i poziom wód gruntowych na dole tego stoku mniej niż 40 cm p.p.t. - dla mnie było to do tej pory dyskwalifikujące, a teraz?... rozumiem, że żeby wykluczyć zabudowę muszę mieć jednoznaczne ekspertyzy hydrogeologiczne podpisane przez biegłego?
Aż boję się pomyśleć, po co rozszerzono definicję na 6b (niebezpieczeństwo powodzi) i 6c (szczególne zagrożenie powodzią) - czyżby deweloperzy się poskarżyli? widać jeden Kazanów nie wystarczy...

Ponadto, jak urbanista wydając warunki zabudowy ma uzasadnić swoje podejrzenie możliwości wystąpienia powodzi raz na 10 lat? czym uzasadni swój np. zakaz przed SKO?Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 13 gości.

Użytkownicy online