Jesteś tutajZdegradowane tereny czeka rekultywacja

Zdegradowane tereny czeka rekultywacja


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.lasy.gov.pl

 

57 nadleśnictw z 15 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych będzie realizować ogólnopolski projekt „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. W sumie program obejmie 24 tys. ha na terenie 89 gmin w 14 województwach.
 
Przygotowanie dokumentacji wnioskowej projektu podsumowano 20 października na spotkaniu w siedzibie DGLP w Warszawie. Wzięli w nim udział dyrektor generalny LP Marian Pigan, reprezentanci jednostek organizacyjnych LP oraz przedstawiciele instytucji realizującej projekt.
 
Tereny objęte projektem były w przeszłości areną działań wojennych, tworzono na nich poligony i inne obiekty wykorzystywane przez wojsko. Obszary te są mocno zdegradowane, a ponadto można na nich znaleźć niebezpieczne przedmioty m.in. niewybuchy.
 
Lasy Państwowe podejmowały już wcześniej akcje oczyszczania niebezpiecznych terenów, jednak problemu nie udało się dotąd rozwiązać. Zalegających w ziemi niebezpiecznych materiałów nadal jest zbyt dużo, a obszar zdegradowany jest zbyt rozległy, aby LP były w stanie same sfinansować kompleksową rekultywację tych terenów. Taka sytuacja powoduje m.in. zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, uniemożliwia podjęcie skutecznej akcji gaśniczej w wypadku pożaru. To z kolei przekłada się na zwiększanie strat w drzewostanach i powoduje śmierć zwierząt. Ponadto komplikuje to realizowanie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz utrudnia wykorzystywanie w lasach ciężkiego sprzętu. Uniemożliwia także podejmowanie działań ochronnych wobec występujących na tych terenach roślin i zwierząt.
 
W przygotowanie projektu, oprócz PGL Lasy Państwowe, zaangażowane były różne firmy i instytucje: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje OŚ, szefostwo wojsk inżynieryjnych, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a także Inicjatywa JASPERS.
 
Całkowity koszt realizacji projektu, w 85 proc. finansowanego z Funduszu Spójności, wyceniono na 160 mln zł.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.