Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Zakaz ustanawiania nowych zjazdów z dróg krajowych i ekspresowych

Zakaz ustanawiania nowych zjazdów z dróg krajowych i ekspresowych


Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

By Maja Perskiewicz - Posted on 05 Listopad 2010

Nie mogę się doszukać przepisów, które określają jednoznacznie taki zakaz. O ile przy przy krajówce nie jest to takie oczywiste, to przy ekspresowej już jest. Czy istnieją takie przepisy, czy sprawę reguluje się planem?

Obrazek użytkownika Paweł_N

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
§ 9. 1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego określa się następujące warunki połączeń dróg, dopuszczalne odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami oraz warunki stosowania zjazdów, przy czym przez odstęp między węzłami lub skrzyżowaniami rozumie się odległość między punktami przecięć osi dróg na sąsiednich węzłach lub skrzyżowaniach:
1)[...], przy czym stosowanie na drodze klasy A zjazdów jest zabronione;
2)[...], przy czym stosowanie zjazdów na drodze klasy S jest zabronione;
(dla mnie to jest wystarczającą przesłanką aby kwestii zjazdów nie regulować w MPZP)
3)[...]przy czym stosowanie na drodze klasy GP zjazdów jest dopuszczalne wyjątkowo, gdy brak innej możliwości dojazdu lub nie jest uzasadnione bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie istniejącej drogi klasy D lub L do obsługi przyległych nieruchomości;
4) [...] przy czym na drodze klasy G należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;
w tej kwestii uważam ze plan miejscowy nie powinien wyręczać administracji drogowej i w mojej ocenie nie ma potrzeby regulacji tej kwestii w MPZP.

„Całość to więcej niż suma jej składników” (Arystoteles)Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 32 gości.