Jesteś tutajZabezpieczenie przed powodzią - wstępna ocena ryzyka powodziowego

Zabezpieczenie przed powodzią - wstępna ocena ryzyka powodziowego


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.kzgw.gov.pl

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii przystąpił do realizacji projektu, którego celem jest wykonanie wstępnej oceny zagrożenia powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
 
Rozpoczęcie prac nad projektem zostało przyspieszone przez powódź z maja 2010, kiedy stało się oczywiste, że trzeba określić obszary które mogą zostać zalane wodą wskutek powodzi lub przerwania obwałowań. Pozwoli to na ograniczenie zagospodarowania tych obszarów, zmniejszenie zagrożenie dla życia mieszkańców i strat.
 
Wstępną ocenę ryzyka powodziowego wykonuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poprzez swoje Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
 
Centra te ocenę zagrożenia wykonywać będą wspólnie z gminami. W tym celu opracowano specjalną ankietę, która przesyłana jest do gmin, wraz z mapą w skali 1:50 000. Gminy proszone są o wypełnienie ankiety i zaznaczenie na mapie rejonów zagrożenia powodzią, które zdarzyły się w przeszłości. Centra modelowania powodziowego bardzo proszą samorządowców o włączenie się do prac nad oceną wstępną zagrożenia powodziowego.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.