Jesteś tutajXXI Forum Dyskusyjne Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

XXI Forum Dyskusyjne Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

"Problematyka kierunku systemowych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym widoczna jest nie tylko w nowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również w szeregu innych ustaw, nie wyłączając ustawy o zamówieniach publicznych. Po przeszło dwudziestu latach funkcjonowania gospodarki rynkowej nadszedł czas na pogłębioną refleksję, dotyczącą wszystkich składowych części procesu kształtowania naszego otoczenia, w tym również kwestii podejścia do prac projektowych" - powiedział 16 listopada br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas XXI Forum Dyskusyjnego, zorganizowanego wspólnie przez Izbę Projektowania Budowlanego i Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Warszawie.
 
Forum zakończyło proces konsultacji w zakresie uwag do ogólnych warunków umów o prace projektowe w zamówieniach publicznych, które byłyby rekomendowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pozwoliło ono środowisku budowlanemu wyrazić swoje opinie nie tylko na sprawy ściśle związane z projektowaniem obiektów, ale również na warunki: prawne, organizacyjne, finansowe - w jakich ten proces ma przebiegać. Projekt budowlany, łączący w sobie zarówno elementy autorskiej pracy twórczej jak i opisu technicznego obiektu, swoim charakterem wymyka się bowiem - zdaniem dyskutantów - zasadom odpowiednim do stosowania przy organizacji innych przetargów, wliczając w to także pozostałe prace budowlane. Z tego powodu w opinii środowiska istnieje potrzeba opracowania stosownego uzupełnienia do powszechnie obowiązujących zasad.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 11 gości.

Użytkownicy online