Jesteś tutajXIII Inwestorski Tor Przeszkód

XIII Inwestorski Tor Przeszkód


1
Average: 1 (1 vote)
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

Funkcja regulacyjna, jak też subsydiarna władz centralnych kończy się na styku z władzą samorządową. Dlatego zarówno decyzje o prowadzeniu inwestycji, jak i o ich zaniechaniu należy postrzegać również w kontekście interesów społeczności lokalnych oraz ich polityki społecznej i gospodarczej - powiedział 26 stycznia br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas panelu infrastrukturalnego XIII Inwestorskiego Toru Przeszkód w Warszawie.
 
Główny cel dwudniowego spotkania inwestorów i deweloperów, przedstawicieli rządu oraz samorządu, bankierów, finansistów a także szerokiego grona przedsiębiorców to omówienie i ocena obecnej sytuacji na polskim rynku inwestorskim. W trakcie Forum przekazywane są opinie i postulaty uczestniczącym w konferencji przedstawicielom rządu, parlamentu i samorządu. Program konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak wpływ polskich metropolii na gospodarkę kraju, usprawnienie procesu inwestowania na rynku nieruchomości, kwestie związane z funkcjonowaniem obecnie obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wpływu mistrzostw Euro 2012 na polski rynek hotelowy, udziału państwa w procesie budowlanym, roli nadzoru budowlanego i proponowanych nowelizacji prawa.
 
Wiceminister P.Styczeń w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o pracach nad ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i programem budownictwa mieszkaniowego do roku 2020. Przyznał, że aktualnie stosowane w relacjach z inwestorem procedury administracyjne mogą być powodem do żądania ich usprawnienia, jednakże wskazał na decydującą rolę podejścia do litery stanowionego prawa przez organy samorządowe i konstytucyjną ochronę ich niezależności w podejmowaniu decyzji. Zwrócił także uwagę na fakt, że pozyskiwanie nowych inwestycji jest tylko jednym z priorytetów dla lokalnych władz, które w prowadzonej polityce muszą brać również pod uwagę inne potrzeby mieszkańców, chociażby ekologiczne, oświatowe, lub rekreacyjne i w tym szerokim kontekście sugerował spojrzenie na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 30 gości.