Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Wyłączenie obowiązujących planów z granic opracowania planu w uchwale o przystąpieniu

Wyłączenie obowiązujących planów z granic opracowania planu w uchwale o przystąpieniu


Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

By Filip Sokołowski - Posted on 14 Luty 2011

Co zrobilibyście w takiej sytuacji?

Na etapie tworzenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu wyłączone mają zostać 2 obowiązujące mpzp dot. przebiegu gazociągów. Z załączników tych planów wynika, że ów gazociąg przebiega w liniach rozgraniczających drogi. Wszystko by było proste, gdyby nie fakt, że wspomniane plany robione były na mapie topograficznej w skali 1:25 tyś, a przebieg drogi na mapie topo nie zgadza się z przebiegiem na mapie ewidencyjnej. I teraz mamy 3 wyjścia:

1. Wyłączymy teren dokładnie taki jak wynika z planów zrobionych na mapie topografiocznej, co faktycznie nijak ma się do rzeczywistości, bo w wielu fragmentach ten teren nie pokrywa się z przebiegiem drogi, w liniach rozgraniczających której ma znaleźć się gazociąg

2. Wyłączymy teren drogi wraz z wynikającą z planu strefą bezpieczeństwa - granica na mapie topo nie będzie pokrywała się z granicą na ewidencji

3. Wyłączymy teren dokładnie taki jak wynika z planów + teren wspomnianej drogi. Te rozwiązanie wiąże się z tym, że część terenów nie będzie objęta planem

Które wyjście Waszym zdaniem jest najlepsze?

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

Ja bym bazowała na aktualnych mapach ewidencyjnych i na nich zaznaczyła obszar, który będzie objęty uchwałą o przystąpieniu do realizacji  mpzp (w cześci zmina mpzp). Nowy plan unieważni istniejący tylko w tej części która nas bezpośrednio interesuje.

 

m.s

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Jak będę bazował na aktualnych mapach ewidencyjnych to wyłącze z opracowania teren, którego nie obejmuje plan na gazociąg

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

Ale z tego co zrozumiałam to będzie nowa inwestycja, której  przebieg pokrywa się częściowo już istniejacym  gazociągiem  dla którego sporządzono plan?

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

W tej chwili sporządzany jest plan na cały obręb. W granicach tego obrębu kilka lat wcześniej uchwalono 2 plany na przebieg gazociągu, Uchwalono je na mapie topograficznej w skali 1:25 tys. Oznaczenia na tych planach wskazują, że gazociąg przebiega w liniach rozgraniczahących drogi. Problem w tym, że przebieg na mapie topograficznej jest inny niż na mapie ewidencyjnej. Jeśli wyłącze tą drogę to zgodnie z rysunkiem planu na gazociąg, wyłącze teren, którego ten plan nie obejmuje:)Natomiast ten teren, który zgodnie ze wspomnianym rysunkiem jest w granicach opracowania, znajdzie się również w granicach opracowania mojego planu - co będzie studtkowało tym, że na tym terenie będą funkcjonowały 2 plany, co jest nie do przyjęcia. Natomiast jeśli wyłącze obszar zgodny z rysunkiem planu na gazociąg, to okaże się, że ten gazociąg powinien iść po lesie, a nie w liniach przedmiotowej drogi. Najrozsądniejszym wyjściem wydaje się być objęcie zakresem wyłączenia drogę + ten teren co wynika z rysunku planu na gazociąg, ale wówczas będziemy mieć sytuację gdzie część terenów w obrębie nie będzie miała obowiązujacego planu.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Czemu ma służyć manewr z wyłączenim z opracowania terenu przebiegu gazociągów? Nie znaduję uzasadnienia ani sensu dla takiej operacji. UPZP dopuszcza przecież objęcie nowym planem terenów, które taki plan już posiadają. Po co taka komplikacja. Z analizy sporządzanej wg art. 14 ust. 5 powinno jasno wynikać, że w obszarze wskazanym w uchwale inicjującej znalazły sie tereny posiadające plan miejscowy, ale sporządzane wg ustawy z 1994 r. Uległy one "moralnemu" zużyciu, nie zawierając ustaleń wymaganych od 2003 r. Zgodnie z art. 33 UPZP plan taki powinien być dostosowany do nowych wymogów,tym bardziej nie ma żadnych powodów aby pomijać w uchwale innicjującej obszary objęte "starymi" planami. Jest więcej powodów aby je przy okazji eliminować z obiegu poprzez uchwalenia nowych planów, na co wskazuje prosta zasada wyrażona w art. 34 UPZP. Nie może więc zachodzić sytuacja obowiązywania 2 planów na ten sam teren.
Nie powinno więc w żadnym razie pojawiać się pytanie: "jak nie obejmować obowiązujących planów w nowych opracowaniach", ale raczej "jak uzasadnić potrzebę objęcia takich obszarów nowym planem" uwzględniającym oczywiście przebieg istniejących gazociągów w ustaleniach nowego planu.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Oczywiście to by bylo najlepsze rozwiązanie, ale gmina tego nie chce.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Gmina, to znaczy kto W/B/P, radni, urzędnik, gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna???? Jakie argumenty przemawiają za takim rozwiazaniem? Tak podjęta uchwała inicjująca powinna być oprotestowana przez gminna KUA albo zaskarżona do wojewody jako naruszająca UPZP. AOcena aktualności planów dokonywana na podstawie art. 32 powinna wykazac potrzebę zaminy takich planów, których ustalenia tekstowe i graficzne nie spełniają wymogów UPZP z 2003 r.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Panie Piotrze nie chcę wchodzić w szczegóły, myślę, że pracując z różnymi gminami dobrze Pan wie jak to czasem bywa, nie wszystko musi mieć swoje logiczne i silne uzasadnienie i to poniekąd jest powodem opisywanego problemu. Pozostaje szukanie najlepszej drogi wyjścia z sytuacji.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.infoNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.