Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Wulkanizacja kontra raport oddziaływania na środowisko

Wulkanizacja kontra raport oddziaływania na środowisko


Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

By Maja Perskiewicz - Posted on 05 Listopad 2010

Czy wulkanizacja wymaga raportu? Przeczytałam rozporządzenie i nie jest to dla mnie do końca jasne. Jeśli wymaga takiego raportu to czy rolą prognozy na środowisko jest ocenianie tego rozwiązania w planie jako negatywne? Nie powinno się tego zostawić ocenie w raporcie?

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Na początku podkreślę różnicę między dwoma dokumentami - prognozą oddziaływania na środowisko a raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Dział IV ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ...) i sporządzana jest do projektu planu miejscowego. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wskazane są w art. 46 uioś. Raport jest natomiast elementem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (Dział V uioś). Raport sporządza się dla konkretnego przedsięwzięcia (wskazanego w art. 59 uioś i dalej w rozporządzeniu o rodzajach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ...). Trzeba pamiętać, że na etapie sporządzania projektu planu miejscowego nie należy łączyć ze sobą tych dwóch opracowań - prognozy i raportu. Na potrzeby planu (dokumentu wskazanego w art. 46 uioś) sporządza się wyłącznie prognozę i w niej ocenia się projekt tego planu (projektowane funkcje itd.). Na etapie planu nie ma obowiązku wskazania konkretnego rodzaju działalności jak będzie wykonywana na przykład na terenie o projektowanej funkcji P lub U - dlatego i w prognozie nie ma obowiązku odniesienia do tych konkretnych rodzajów działalności (których nie można przecież wywróżyć). Inwestor, który będzie "konsumował" plan miejscowy, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, będzie zobowiązany uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (której elementem jest właśnie raport). Dopiero zadaniem raportu będzie określenie konkretnego przedsięwzięcia np. zakładu wulkanizacji. A tak na marginesie - jeśli brakuje pewności co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia - zawsze z takim pytaniem można zwrócić się do referatu rolnictwa w gminie. Wtedy mamy 100% pewności.

Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

Tak tylko, że gmina się domaga, żeby była tam wpisana wulkanizacja. A z drugiej strony osoba robiąca prognozę twierdzi, że nie może tego ocenić pozytywnie, ze względu na sąsiedztwo. No i jestem w kropce.. bo negatywna ocena oznacza zachętę do nieuzgodnienia przez RDOŚ. Dlatego pytam o raport.. jeśli jest wymagany, to można by zapisać w prognozie, że ocena oddziaływania tego typu inwestycji zostanie przeprowadzona na etapie raportu.

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Masz rację - to jest wyjście podobne do tego, które często stosuje się w prognozach dotyczących planów na farmy wiatrowe. Wtedy należy zastosować zapis, mówiący że określenie oddziaływania danej funkcji (lub konkretnego przedsięwzięcia) nastąpi na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej (w raporcie - którego szczegółowość jest większa niż prognozy) . Ciekaw jestem tylko, czy funkcja, w ramach której będzie lokalizowany zakład wulkanizacji jest stosunkowo mała (działka lub kilka działek o małej powierzchni) czy mieści się w granicach większego terenu. W tym drugim przypadku zapis o którym pisałem powyżej będzie miał sens i będzie uzasadniony. Będzie można tak ulokować tą wulkanizację, żeby do minimum (do norm hałasu określonych w rozporządzeniu) ograniczyć negatywny jej wpływ na tereny sąsiednie (mieszkaniowe). Można też w prognozie zasugerować (a w planie usankcjonować) stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń - elementów minimalizujących szkodliwy wpływ przedsięwzięcia na tereny mieszkaniowe (w postaci np. pasa zieleni izolacyjnej). Nie znam dokładnych uwarunkowań Twojego planu, ale trochę dziwi jednoznaczne negatywne podejście do sprawy. Tak logicznie to na etapie prognozy dość trudno jednoznacznie stwierdzić oddziaływanie akustyczne projektowanej funkcji (a konkretnie tej wulkanizacji). Znam osobiście wiele przykładów sąsiedztwa tej działalności z terenami mieszkaniowymi i moim zdaniem jest to bardziej konflikt estetyczny niż akustyczny (składowanie opon itp.). Sama działalność odbywa się przecież w budynku - tu można zastosować rozwiązania techniczne tłumiące hałas. Dlatego jestem zwolennikiem stosowania zapisu o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy oddziaływania na etapie raportu. Może warto byłoby zastosować tutaj katalog dopuszczalnych rodzajów działalności - żeby była możliwość aktywizacji terenu w sposób inny niż właśnie zakład wulkanizacji. Będzie furtka, na wypadek stwierdzenia negatywnego oddziaływania w raporcie.

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

W tym przypadku na etapie projektu planu miejscowego  nie jesteśmy w stanie określić technologii i skali  przedsięwzięcia mogącego powstać w ramach projektowanej funkcji, dlatego z góry przesądzenie, że będzie ono negatywnie wpływało na środowisko jest dla mnie niezrozumiałe. Dziwi mnie sztywne podejście gminy do tematu, a co jeśli zmieni się koniunktura? 
W planie miejscowym powinien znaleźć się zapis dot. dopuszczalnych poziomów hałasu, wobec tego jakiekolwiek przedsięwzięcie  na tym terenie będzie musiało spełniać określone normy, a to z kolei zdeterminują dobór technologii.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi.

Szczegółowe analizy oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dokonuje się na etapie raportu, kiedy mamy gotowy projekt budowlany.

m.s

Urbanistyka , komunikacjaNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.