Jesteś tutajWpływ Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na środowisko - konsultacje społeczne

Wpływ Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na środowisko - konsultacje społeczne


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mg.gov.pl

 

30 grudnia 2010 r. Ministerstwo Gospodarki rozpocznie proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
 
Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki rozpocznie za 7 dni (tj. od dnia 30 grudnia 2010 r.) proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko  projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej  zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MG. Na potrzeby konsultacji zostanie uruchomiony adres e-mail, na który będzie można przesyłać uwagi i wnioski na jej temat.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.