Jesteś tutajUzdrowiska według posłów

Uzdrowiska według posłów


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

Sejm znowelizował ustawę o uzdrowiskach. W myśl noweli, w najbardziej chronionej strefie uzdrowisk nie będą mogły powstawać m.in. stacje bazowe telefonii komórkowej.
 
Zgodnie z ustawą, wydzielone na terenie uzdrowisk trzy strefy ochronne ulegną pewnym modyfikacjom. W strefie A, najbardziej chronionej, mają znaleźć się wszystkie budynki i urządzenia związane z lecznictwem, a tereny zielone stanowić co najmniej 65 proc. powierzchni.
 
W strefie B będą zlokalizowane m.in. obiekty usługowe i turystyczne, a zieleń zajmować ma co najmniej 50 proc. powierzchni. Strefa C ma być obszarem mającym wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych i klimatycznych; udział terenów biologicznie czynnych ma w niej wynosić nie mniej niż 45 proc.
 
W trakcie procedowania nad projektem posłowie zrezygnowali z określenia minimalnej wielkości strefy A. Gmina sama będzie decydować o jej powierzchni.
 
Wprowadzono też poprawkę zakładającą, że w strefie A oprócz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego mogą być zlokalizowane także "inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu, obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie".
 
Oprócz stacji bazowych telefonii komórkowej, w strefie A nie mogą powstawać m.in. obiekty handlowe o powierzchni użytkowania większej niż 400 m kw., budynki mieszkalne, stacje paliw, pola biwakowe, targowiska, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.