Jesteś tutajTylko elektronicznie

Tylko elektronicznie


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

Akty prawa miejscowego będą wysłane do publikacji w dziennikach urzędowych wyłącznie w formie elektronicznej – przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych. Na podstawie obowiązujących przepisów publikatory takie jak Dziennik Ustaw lub wojewódzkie dzienniki urzędowe wydawane są w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. W taki sam sposób odbywa się przekazywanie aktów prawnych do organu wydającego dziennik.
 
Zdaniem rządu, elektroniczna forma nie tylko usprawnia proces publikacji, ale także zapewnia powszechny i nieskomplikowany dostęp. Dlatego, większość dzienników urzędowych, w tym wojewódzkie i Dziennik Ustaw, od 2012 roku będą wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej.
 
W praktyce ta forma publikacji będzie polegała na prowadzeniu oddzielnej podstrony internetowej spełniającej określone wymagania techniczne i graficzne. Link do witryny z wyszukiwarką dzienników urzędowych będzie dostępny na stronie BIP podmiotu wydającego publikator (np. poszczególnych wojewodów).
 
Z punktu widzenia samorządów oznacza to, że od początku 2012 roku będą miały obowiązek udostępniać Dziennik Ustaw i wojewódzkie dzienniki urzędowe jedynie w formie elektronicznej. Odpłatny będzie jedynie ich wydruk.
 
Zmieni się także sposób przekazywania aktów prawnych do publikacji. Przez pół roku od ogłoszenia nowych przepisów, akty prawa miejscowego ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym będą dostarczane do wojewody w dotychczasowy sposób (także w wersji papierowej).
 
Później, będą kierowane do ogłoszenia wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie będzie konieczności dołączania oryginału podpisanego przez organ (np. wójta lub przewodniczącego rady gminy).
 
Nowe przepisy nakładają też na wójtów i starostów obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę i powiat.
 
Projektem zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych zajmie się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Opinię mają przygotować także posłowie z komisji samorządu terytorialnego.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 15 gości.