Jesteś tutajTowarzyskie Urbanistów Pogawędki siódme spotkanie: Rzeka w mieście.

Towarzyskie Urbanistów Pogawędki siódme spotkanie: Rzeka w mieście.


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
TUP Poznań

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’. Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej urbanistyki.Gościem spotkania będzie Pani dr Anna Januchta-Szostak, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Przedmiotem pogawędki zatytułowanej „Rzeka w mieście” będzie omówienie kluczowych elementów strategii aktywizacji i rewitalizacji dolin rzecznych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast. Strategie te różnią się w zależności od wielkości rzeki i jej wykorzystania jako drogi wodnej, skali zagrożeń powodziowych, walorów przyrodniczych doliny i cieku, intensywności i jakości zagospodarowania urbanistycznego poszczególnych odcinków doliny rzecznej w mieście i wielu innych czynników. W trakcie pogawędki p. Januchta – Szostak postara się zaprezentować holistyczne podejście i kluczowe cele rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej miejskich terenów nadrzecznych w nawiązaniu do badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces - No 1CE050P3 w ramach programu Central Europe) oraz strategii przekształceń doliny rzeki Warty w Poznaniu. Zwróci także uwagę nie tylko na aspekty funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania nadbrzeży, ale również na możliwości redukcji ryzyka powodziowego i poprawy jakości wód płynących do czego obligują nas dyrektywy UE (D. Powodziowa i Ramowa Dyrektywa Wodna). Duże znaczenie mają tu nadrzeczne parki buforowe (NPB), które mogą stanowić społecznie atrakcyjny element zagospodarowania stref nadbrzeżnych, a równocześnie skuteczne narzędzie zintegrowanego gospodarowania wodami w zlewni miejskiej.
Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Cafe Misja, w poniedziałek 9 września br. o godz. 17:00.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 9 gości.