Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / szambo;)

szambo;)


Obrazek użytkownika saper

By saper - Posted on 05 Sierpień 2014

Witam
Mam do Was pytanie. Czy gmina może w mpzp zakazać budowy zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo;)), lub przydomowej oczyszczalni ścieków? W przypadku gdy na działka nie ma możliwości do wpięcia do sieci kanalizacyjnej lub taka sieć w miejscowości nie istnieje.
Czy może dopuścić tylko budowę szamba by w przyszłości był obowiązek do przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji?

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Maciej Zielonka

Nie dość, że może, to wielu przypadkach powinna zakazywać. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdzie teren znajduje się w obrębie tzw. aglomeracji wodno-ściekowej.

Dla mnie taki zakaz jest pozytywnym przypadkiem, bo zazwyczaj spotykałem się z czasowym dopuszczaniem szamb. Jest to bardzo niepokojące, jeśli np. w planie wyznacza się kilka/kilkanaście ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zezwala się na zbiorniki bezodpływowe. To jest nieracjonalne.

PrzestrzenGdyni.pl lokalny serwis urbanistyczny

Obrazek użytkownika adam

To zależy od wojewodów. Jest kilku, którzy uważają, że zakaz szamb i przydomowych oczyszczalni to złamanie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obrazek użytkownika bielak78

A co mówi na temat tego studium?

Drugim aktem jest unormowanie prawa dotyczącego zaopatrzenia w wodę - taka jedna ustawa która określa jasno co należy robić.

prawobudowlane.bloog.pl

Obrazek użytkownika jennyr

wojewoda dolnośląski skarży plany za zakaz oczyszczalni i szamb !!! ( ustawa o utrzymaniu porządku w gminie) oraz zakaz indywidualnych ujęć wody !! ( prawo wodne)
bzdura na resorach ale idziemy do sądu i zobaczymy co wsa orzeknie
żadna aglomeracja nie pomaga ;)
jaki jeszcze wojewoda ?
może ktoś podpowie bo nie chcę następnej niespodzianki
dzięki JR

Obrazek użytkownika saper

II SA/Gl 209/10 - Wyrok WSA w Gliwicach

Widziałem w jednym planie zapis - "odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z przepisami szczególnymi"

Ustawa o utrzymaniu porządku w gminie pozbawia już chyba możliwości regulacji w mpzp.

Będzie wielkie szambo!

Obrazek użytkownika jennyr

wszystko fajnie jak możesz napisać zgodnie z przepisami odrębnymi
ale u niektórych wojewodów to nie przechodzi tylko muszą być konkretne ustalenia i tu mamy szambo kompletne bo nie wiem już co wolno w tym zakresie a czego nie wolno. Faktycznie jesteśmy zbędni bo władztwo planistyczne gminy jest zerowe a plany pisze WSA - dowolne wpiszcie sobie swoje rejonowe.
jr

Obrazek użytkownika adam

Wywodzenie zakazu szamb z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ma krótkie nogi, bo sformułowania tam zawarte są niejasne, dlatego wojewodowie (nie wszyscy) powołują się na rozporządzenie w sprawie warunków technicznych... jako podstawę zakazu.
Problem jednak w tym, że od każdych przepisów techniczno - budowlanych odstępstwo może wydać minister, teoretycznie więc i tu wojewoda nie może mieć pewności czy zakaz szamb jest naruszeniem prawa. Myślę więc, że kiedyś któryś WSA zwróci na to uwagę i tendencja wojewodów się zmieni.

Obrazek użytkownika jarob

Nie spotkałem się by w dolnośląskim skarżyli zakazy stosowania szamb. Skarżą natomiast zakazy stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z orzecznictwem Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w przypadku, gdy przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie regulują sposobu odprowadzania ścieków w sytuacji, kiedy skorzystanie z sieci kanalizacyjnej nie jest możliwe, brak jest ograniczenia przy wyborze innego, przepisami prawa, dopuszczalnego rozwiązania.
Również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 13 lipca 2007r.,
sygn. akt. II OSK 1115/07) wyraził pogląd, że zapisów miejscowego planu nie należy interpretować literalnie, lecz funkcjonalnie. Prawo powinno być stosowane zgodnie z jego funkcją (celem), którym jeżeli chodzi o przepisy z dziedziny planowania przestrzennego jest zapewnienie możliwości realizowania inwestycji z uwzględnieniem m.in.: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia, walorów ekonomicznych przestrzeni prawa własności, potrzeb interesu publicznego (art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zatem należałoby przyjąć, że o ile zakaz szamb w sytuacji, kiedy mamy kanalizację da się odpowiednio uzasadnić (choć przy braku ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia się powyższy wyrok dopuszcza jego zastosowanie) to zakazu przydomowej oczyszczalni ścieków przy raczej nie da się wybronićNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 31 gości.