Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem


Obrazek użytkownika Jerzy Dudziński

By Jerzy Dudziński - Posted on 15 Styczeń 2011

Hej,

jedna z uwag opinii RDOS-iu, dotyczącej projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, brzmi tak:

======
W rozdziale prognozy zatytułowanym "Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem" napisano: "Na terenie objętym opracowaniem nie przewiduje się realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska. Związane jest to z relatywnie niewielką powierzchnią tego terenu (8,26 ha) oraz z wyznaczonymi w studium oraz w planie funkcjami dla tego terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym." Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o udostępnianiu (...) w prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.
======

Nie bardzo rozumiem w jaki sposób i po co mam określić, przeanalizować i ocenić stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, skoro nie przewiduje się realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska. Dodam, że we wcześniejszym rozdziale prognozy "Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska" zawarłem wszystkie niezbędne informacje więc tym bardziej nie rozumiem tej uwagi RDOS-iu.

Jeśli ktoś mógłby wytłumaczyć, to bardzo proszę napisać.
Dziękuję.

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Problem polega na tym, że dla RDOŚ brak realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest jednoznaczny z brakiem znaczącego oddziaływania. Trochę jest w tym racji, ale znowu nie aż tak dużo :) Krótko mówiąc - nie ma co się zastanawiać, trzeba określić, przeanalizować i ocenić stan środowiska ... Ja rozumiem to w następujący sposób. Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a uioś opisuję stan środowiska w granicach terenu objętego planem, natomiast na podstawie lit. b opisuję stan środowiska na obszarze, na którym znajduje się teren objęty opracowaniem (tzn. w szerszym ujęciu). Wiadome jest, że nawet w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lokowanej na powierzchni przykładowych ośmiu hektarów, oddziaływanie tej zabudowy nie zamknie się wyłącznie w granicach planu. Zawsze będzie jakaś emisja (hałasu, zanieczyszczeń pyłowych czy gazowych, generowany będzie ruch samochodów itd.). Dlatego w części dotyczącej lit. b wskazuję w takim przypadku, że oczywiście jakieś oddziaływanie będzie (zaznaczając przy tym, że nie przewiduje się na etapie prognozy wystąpienia znaczących oddziaływań) i opisuję stan środowiska przyrodniczego w szerszym ujęciu niż dla samego terenu objętego planem. Podaję przy tym oczywiście charakter tych oddziaływań i opisuję je pokrótce.

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Dodam jeszcze jedno małe spostrzeżenie. Do niedawna w opiniach RDOŚ można było przeczytać informację, że do tekstu planu i prognozy należy wprowadzić następującą definicję "uciążliwości" - oczywiście w tym miejscu przytaczano ową definicję, poprawną według RDOŚ. Ostatnio natomiast czytałem opinię, w której polecono, aby zarówno z treści planu i prognozy wykreślić określenie "uciążliwość" gdyż nie zostało ono zdefiniowane w przepisach prawa ... :) Takie małe wtrącenie na poprawę humoru :)

Obrazek użytkownika Jerzy Dudziński
Tomasz Wojciechowski napisał/a:

Ja rozumiem to w następujący sposób. Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a uioś opisuję stan środowiska w granicach terenu objętego planem, natomiast na podstawie lit. b opisuję stan środowiska na obszarze, na którym znajduje się teren objęty opracowaniem (tzn. w szerszym ujęciu).

Ciekawie to sobie rozdzieliłeś, dzięki za odpowiedź:).
Ja robiłem właśnie do tej pory w taki sposób, że w punkcie prognozy zatytułowanym "określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska" opisywałem dla każdego komponentu środowiska najpierw stan środowiska w szerszym ujęciu i zaraz pod tym stan środowiska w granicach terenu objętego opracowaniem. Czyli pisałem wszystko w tym rozdziale prognozy.
A zatem w kolejnym rozdziale prognozy, pt. "stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem", nie opisywałem już stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, jeżeli nie przewidywało się utworzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. I jak do tej pory było ok, RDOŚ nie zgłaszał uwag w opinii do takiego rozwiązania:) Także stąd moje zmieszanie dotyczące uwagi przedstawionej przez RDOŚ.
No ale suma sumarum dobrze, że RDOŚ sukcesywnie wskazuje na tego typu błedy w prognozie, bo pozwala to wyklarować pożądaną formę, w jakiej powinna być ona napisana.

Co do terminu 'uciążliwość', to znam i nie stosuję:)

Obrazek użytkownika Jerzy Dudziński

Dowiedziałem się z RDOSiu, że nie należy utożsamiać 'stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem' z 'przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko'.
Czyli generalnie niepotrzebnie powiązałem to co jest zacytowane w przytoczonej przeze mnie uwadze RDOSiu z rozdziałem 'stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem'.
Co do formy opisywania stanu środowiska (art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a i b), dowiedziałem się, że można pisać tak jak właśnie wyjaśniłeś, Tomasz, czyli rozdzielnie, ale też można całość pisać w jednym rozdziale, odpowiednio wszystko tytułując.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 24 gości.