Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Sprawozdanie Wojewoda

Sprawozdanie Wojewoda


Obrazek użytkownika maciekkowale

By maciekkowale - Posted on 03 Grudzień 2014

Witam,mam pytanie dotyczące sprawozdań do Wojewody odnośnie decyzji celu publicznego. Jaka jest tego podstawa prawna ??

Obrazek użytkownika adam

Żadna :)

Obrazek użytkownika maciekkowale

Czyli np. Gmina nie ma prawnego obowiązku wysyłać Wojewodzie takich sprawozdań ?,

Obrazek użytkownika adam

Nie ma. Nie ma też kary za niewysyłanie. Ja też przestałem kiedyś wysyłać, nie wysłałem też akt sprawy, których zażądał wojewoda. Generalnie nic się nie stało oprócz tego, że co miesiąc dostawałem pismo, że "do dnia dzisiejszego Wojewoda nie otrzymał akt sprawy, o które wystąpił". Kiedyś dzwoniłem do urzędu wojewódzkiego, powiedzieli, że rozważają też kontrole w gminach. Ale myślę, że to był raczej straszak.
Z drugiej strony, jeśli mieścisz się w terminach to nie ma powodu, żebyś nie wysyłał. Tylko pamiętaj, że od terminów nie możesz odliczyć zawiadomień stron, tylko wezwania i uzgodnienia.

Obrazek użytkownika maciekkowale

Dziękuje za informacje, pozdrawiam

Obrazek użytkownika maciekkowale

A jeżeli SKO uchyliło w całości decyzje i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia to znów jest 65 dni na wydanie czy należy liczyć od dnia złożenia wniosku odliczając termin rozpatrywania przez SKO?

Obrazek użytkownika furrow2

Witam, ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że:
Art. 85. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Art. 86. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Art. 87. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. Art. 88. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

O ile ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "środek nadzoru", jak wskazuje orzecznictwo, pod jego definicją należy rozumieć wszelkie ustawowe formy ingerencji na jednostki samorządowe ze strony organów nadzoru. Tym samym wojewoda ma prawo sprawowania kontroli nad działalnością samorządu gminnego nie tylko poprzez np. rozstrzygnięcia nadzorcze, ale i między innymi poprzez żądanie sprawozdań o terminowości postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które umożliwiają mu wypełnienie art. 52 ust. 2 upzp.
Poza tym, z własnego doświadczenia zdecydowanie wolę przesłać raz na kwartał jednozdaniowe sprawozdanie z załączonymi metrykami spraw, do których prowadzenia i tak jestem zobligowany, aniżeli przebijać się przez kolejną kontrolę.

pozdrawiam

Obrazek użytkownika adam

Art. 102. ustawo o samorządzie gminnym: "Przepisów rozdziału niniejszego (czyli artykułów, które cytowałeś) nie stosuje się do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin, ich związków lub samorządowe kolegia odwoławcze. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sąd określają przepisy odrębne."

Ten "nadzór" w uopzp został określony bardzo marnie, ale to już nie nasza wina :)
No i oczywiście, jeśli nie ma się nic na sumieniu łatwiej jest wysłać i mieć z bani niż bać się, czy przyjdą.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.