Jesteś tutajSpotkanie w sprawie wyznaczenia nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi

Spotkanie w sprawie wyznaczenia nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gdos.gov.pl

 

15 grudnia 2010 r. w Łowiczu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zorganizowała spotkanie informacyjne dotyczące wyznaczenia nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, wzięli w nim udział m.in. rolnicy, radni, pracownicy urzędów gmin i spółek wodnych, leśnicy, dziennikarze, przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 
W ramach spotkania przedstawiono trzy prezentacje dotyczące: przyczyn wyznaczenia obszaru oraz uwarunkowań jego ochrony, uspołecznionego procesu powstawania planu zadań ochronnych, oraz raport z wykonanych jesiennych liczeń ptaków migrujących. Prezentacjom towarzyszyła ożywiona dyskusja.
 
Zebranych powiadomiono, iż w czwartym tygodniu grudnia do radnych gmin zostanie przekazane pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rozpoczynające proces wyznaczania obszaru.
 
W czasie dyskusji poinformowano, iż wyznaczenie obszaru jest sprawą przesądzoną, natomiast w ramach opiniowania propozycji obszaru z radami gmin można zgłaszać propozycję zmian przebiegu granic obszaru. W czasie spotkania osiągnięto porozumienie, iż propozycja obszaru, która zostanie przekazana przez GDOŚ, będzie obejmować głownie tereny łąk i pastwisk, które stanowią miejsca odpoczynku ptaków wodno-błotnych. Uwagi do propozycji obszaru specjalnej ochrony ptaków będzie można zgłaszać do końca stycznia.
 
Po wyznaczeniu obszaru rozpocznie się proces tworzenia planu zadań ochronnych (prawdopodobnie wiosną 2011 r.). Plan zadań ochronnych stanie się narzędziem zarządzania na obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Słudwi i Przysowy, a jego zapisy dotyczyć będą wszystkich użytkowników obszaru. Zaś w tworzeniu jego rozdziałów będzie mógł uczestniczyć - czynnie lub biernie - każdy zainteresowany.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 32 gości.