Jesteś tutajSpójne instrumenty. Rządowy projekt zasad realizacji programów do 2020 r.

Spójne instrumenty. Rządowy projekt zasad realizacji programów do 2020 r.


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://samorzad.pap.pl

 Wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego będzie m.in. regulowała przyjęta przez rząd ustawa.

 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.
Głównym celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych, które będą podstawą dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w nowej unijnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.
Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.