Jesteś tutajSiłownie wiatrowe, a Natura 2000

Siłownie wiatrowe, a Natura 2000


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
PSEW

 

Wyznaczenie ram (które można rozumieć jako dopuszczenie bądź zakaz) budowy elektrowni wiatrowych w granicach obszaru Natura 2000 lub poza jego granicami z powołaniem się na cele ochrony obszaru Natura 2000, musi wynikać z oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko (na obszar Natura 2000) lub strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jako sprzeczne z przepisami można uznać wszelkie zawarte w instrumentach planistycznych zakazy realizacji konkretnych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (obszar Natura 2000) z powołaniem się jedynie na cele ochronne obszaru Natura 2000, jeżeli takie zakazy nie wynikają w sposób wyraźny z ustaleń strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto sprzeczne z przepisami jest formułowanie określonych zakazów np. zakazu budowy elektrowni wiatrowych gdy z ustawy nie wynika, iż dany dokument strategiczny może mieć taką treść.


 

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na stronie: www.psew.pl/zasadnosc_wprowadzania_ram_zakazownakazow_prowadzenia_inwestycji_wiatrowych_na_terenach_obszaru_natura_2000_oraz_w_ich_sasiedztwie.htmNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 12 gości.

Użytkownicy online