Jesteś tutajSeminarium „Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu: szanse naprawy polskiej przestrzeni”

Seminarium „Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu: szanse naprawy polskiej przestrzeni”


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów zaprasza na Seminarium „Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu: szanse naprawy polskiej przestrzeni”, które odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6 w sali nr 6.

Obowiązująca zaledwie od trzech miesięcy tzw. ustawa krajobrazowa (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), daje nam do dyspozycji nowe narzędzia: naprawy, kształtowania, ochrony… Jest zbyt wcześnie, by ocenić skuteczność nowych regulacji, jest to jednak z pewnością dobry moment na to, by przyjrzeć się wprowadzonym narzędziom oraz zastanowić nad kierunkiem, w jakim powinna pójść praktyka ich stosowania. Ich charakterystyka oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak w pełni wykorzystać potencjał wprowadzonych regulacji, w tym w oparciu o analizę dobrych praktyk, zostanie przedstawiona w pierwszej części spotkania.

Prezentując różne spojrzenia i perspektywy zwrócimy szczególną uwagę na zagadnienia kształtowania przestrzeni publicznych, tak, by – przy całościowym, kompleksowym ujęciu – podkreślały i wzmacniały tożsamość przestrzenną miast. Przybliżymy także specyfikę „trzeciego wymiaru krajobrazu”, w tym miejsca i roli tego zagadnienia w tzw. ustawie krajobrazowej. Oddamy głos przedstawicielom branży reklamowej, aby zapoznać się z dobrymi praktykami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju, u podstaw których stoi m.in. przekonanie, że reklama może być elementem kształtującym krajobraz miejski.

Praktyczny aspekt przygotowania, opracowania i konstruowania uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie przedmiotem trzeciego bloku wystąpień. Przybliżając podejście partycypacyjne, mające na celu m.in. minimalizację ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych przy tworzeniu nowych regulacji, przedstawimy także techniki i narzędzia pracy nad ustaleniem wytycznych do kształtowania przestrzeni publicznych w mieście, odwołując się do przykładów angażowania różnych grup interesariuszy, również w sytuacji sprzeczności interesów pomiędzy nimi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.

Wstęp na seminarium jest płatny. Szczegóły znajdują się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym ponizej w formacie pdf. 

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, mając na celu dbałość o dorobek stworzony przez samorząd urbanistów oraz wzmacnianie rangi zawodu i wspieranie rozwoju zawodowego urbanistów, kontynuuje cykl spotkań poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym projektowaniem urbanistycznym, planowaniem przestrzennym oraz gospodarką przestrzenną, zainaugurowanych w 2004 roku przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Warszawie. 

ZałącznikRozmiar
00_Program.pdf90.66 KB
00_Formularz_zgloszeniowy.pdf232.99 KB


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 15 gości.