Jesteś tutajSeminarium "Łączy nas woda" doświadczenia Polski i Holandii w zarządzaniu zasobami wodnymi

Seminarium "Łączy nas woda" doświadczenia Polski i Holandii w zarządzaniu zasobami wodnymi


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.kzgw.gov.pl

 

- W Polsce o ochronie przeciwpowodziowej musimy myśleć nie akcyjnie, ale systemowo, na poziomie każdej władzy, każdego obywatela - powiedział Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska na seminarium „Łączy nas woda". Ambasador Królestwa Niderlandów Marcel Kurpershoek życząc zebranym owocnych obrad, powiedział: - Holandia ze względu na swoje położenie geograficzne ma ogromne doświadczenia w zakresie ochrony przeciwopowdziowej.  Spotkania tego rodzaju są doskonałym forum dzielenia się wiedzą.
 
Seminarium zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów wraz z NL EVD International oraz publiczno-prywatną organizacją NWP (Netherlands Water Partnership) we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się 11 października br. w warszawskim hotelu Marriott. Głównym tematem tego kolejnego polsko-niderlandzkiego przedsięwzięcia w sektorze wodnym było zapobieganie powodziom i ochrona przeciwpowodziowa.
 
Celem seminarium było stworzenie szerokiej platformy służącej wymianie doświadczeń na szczeblu rządowym, samorządowym jak i handlowym między Polską a Holandią. Dialog ekspertów z obu krajów ma w zamyśle przekształcić dyskutowane idee na konkretne projekty.
 
Myślą przewodnią seminarium była wymiana informacji w zakresie podejścia do problematyki przeciwpowodziowej. Strona holenderska przedstawiła przykłady m.in. rozwoju środowiska, żeglugi,  turystyki i ochrony przeciwpowodziowej, które wzajemnie się uzupełniają. Takie  zintegrowane podejście wychodzi na przeciw oczekiwaniom polskiej strony, która chce poprawić i wzmocnić  bezpieczeństwo w naszym kraju.
 
Włodzimierz Karpiński, Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej, przedstawił prezentację nt. Polskiej polityki w odpowiedzi na zapobieganie powodziom. - Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych porządkuje definicje, wychodzi naprzeciw szybkiemu zrealizowaniu projektów - powiedział poseł Karpiński.
 
Leszek Karwowski, Prezes KZGW, mówił o projekcie Polityki Wodnej Państwa do roku 2030, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji Dyrektywy Powodziowej. - Obecnie obowiązujące studia ochrony przeciwpowodziowej zastąpione zostaną mapami zagrożenia
i mapami ryzyka powodziowego. Mapy te staną się podstawą dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a tym samym dla zapobiegania powstawaniu szkód powodziowych
- powiedział Prezes Karwowski.
 
Ochronę przeciwpowodziową w Królestwie Niderlandów oraz holenderski program Delta omówił Robert Smaak, Kierownik działu ds. Wody i Bezpieczeństwa z Ministerstwa Transportu i Prac Publicznych, a holenderskimi doświadczeniami w sektorze ochrony powodziowej - od walki z wodą do życia z wodą - podzielił się Ben Broens, Zastępca Dyrektora Programu Przestrzeń dla Rzek z tego samego resortu.
 
W panelu popołudniowym przedstawione zostały  praktyczne przykłady współpracy polsko-holenderskiej. Podczas seminarium postulowano,     aby polskie doświadczenia w zakresie zarządzania podczas klęski żywiołowej połączyć z powstałymi już w firmach holenderskich metodami i modelami przewidywania  i zapobiegania powodziom  Dzięki temu oba kraje będą mogły podczas sytuacji kryzysowych radzić sobie jeszcze lepiej.
 
Po seminarium odbyły się rozmowy na szczeblu  eksperckim. Polscy uczestnicy seminarium uznali „Program Przestrzeń dla Rzek'' za interesujący przykład rozwiązań przestrzennych i socjologiczno-ekonomicznych.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.