Jesteś tutajRusza II edycja Akademii Liderów Samorządowych

Rusza II edycja Akademii Liderów Samorządowych


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mswia.gov.pl

 

20 stycznia br. rozpoczyna się nabór do II edycji Akademii Liderów Samorządowych. Akademia to studia podyplomowe, które m.in. pogłębiają wiedzę prawniczą oraz doskonalą umiejętności menedżerskie. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do sekretarzy oraz skarbników jednostek samorządu terytorialnego.
 
Akademia Liderów Samorządowych to studia stworzone na wzór MPA (Master’s of Public Administration), skierowane do kadry menadżerskiej w samorządzie. Dzięki studiom samorządowcy mogą doskonalić jakość usług i obsługę mieszkańców oraz zarządzanie administracją według najlepszych wzorców.
 
Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Największym atutem Akademii jest praktyczny charakter zajęć i wypracowanie rozwiązań, które mogą być przydatne w codziennej pracy (poprawa jakości usług i obsługi mieszkańców, budowanie pozytywnego wizerunku urzędu). Ideą Akademii jest również wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej. Udział słuchaczy w ALS jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty zakwaterowania i dojazdu. Studia finansowane są z pieniędzy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Rekrutacja do II edycji ALS potrwa do 16 lutego br., a o przyjęciu decyduje między innymi kolejność wpływu zgłoszeń. Ogółem przewidziano udział 160 słuchaczy z co najmniej 80 jednostek samorządu terytorialnego
 
Warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl  maila z imieniem, nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w jednostce samorządu terytorialnego. W odpowiedzi przesłany zostanie elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line. Data i godzina wpływu formularza będzie decydowała o kolejności przyjęcia do Akademii Liderów Samorządowych.
 
Przewiduje się, że 70% uczestników Akademii Liderów będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, natomiast 30% z gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw. Z danej jednostki samorządu terytorialnego wybrane zostaną maksymalnie po dwie osoby. 
 
Projekt realizowany jest podobnie jak w poprzedniej edycji, w czterech miastach we współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.
 
Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (40 miejsc), Poznaniu (40 miejsc), Toruniu (40 miejsc), Chorzowie (40 miejsc).
 
Tegoroczna edycja przewiduje 150 godzin dydaktycznych. Słuchacze w ramach studiów będą mogli pogłębić swoją wiedzę między innymi z zagadnień prawnych oraz obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Kolejne edycje Akademii Liderów Samorządowych będą się odbywały co roku włącznie do 2014 roku.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 11 gości.