Jesteś tutajRozpoczęte konsultacje społeczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Rozpoczęte konsultacje społeczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

10 grudnia br. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, został przekazany do konsultacji społecznych.
 
Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie obowiązku montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz programów radiofonicznych i telewizyjnych wysokiej rozdzielczości, a także zapewnienie, aby w ww. budynkach istniały odpowiednie pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej, wyposażone w zasilanie elektryczne. Potrzeba realizacji ww. założeń wynika przede wszystkim z celów stawianych przed Polską w dokumencie strategicznym Komisji Europejskiej – Europa 2020 oraz stanowiącej jego integralną część Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Zgodnie z polityką unijną, wszyscy obywatele UE w 2013 roku mają mieć zapewniony dostęp do Internetu. Natomiast celem na 2020 rok jest zapewnienie dostępu dla wszystkich obywateli UE do sieci o przepływności powyżej 30 Mbit/s, a dla co najmniej połowy gospodarstw domowych dostępu o przepływności 100 Mbit/s. Sieci światłowodowe przewyższają znacząco dotychczas stosowane technologie zarówno w zakresie możliwości, jakimi dysponują dostawcy usług działających w oparciu o te sieci jak i odbiorcy tychże usług. Projektowana zmiana ma na celu wsparcie rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce. Działanie takie jest konieczne uwzględniając fakt, iż według najnowszych danych Komisji Europejskiej z lipca 2010 r. Polska znajduje się w grupie 3 krajów UE o najsłabszym stopniu penetracji usługami szerokopasmowymi.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 13 gości.