Jesteś tutaj"Rewolucja śmieciowa" nie oznacza wzrostu cen

"Rewolucja śmieciowa" nie oznacza wzrostu cen


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

W związku z pojawiającymi się w mediach alarmującymi komunikatami Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umowy na odbiór śmieci nie oznacza dla nich automatycznego wzrostu cen. Tam, gdzie gminy już zarządzają odpadami, ceny utrzymują się na dotychczasowym poziomie lub spadają, jak pokazuje przykład Pszczyny czy Legionowa. O tym ile dokładnie będą płacić mieszkańcy zadecydują wyniki przetargów.
 
Wspomniane przykłady pokazują, że w tych gminach, które już teraz prowadzą gospodarkę odpadami na podstawie przeprowadzonego referendum, ceny dla mieszkańców spadają, a jakość usług podnosi się. Wejście w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przygotowywanej przez Ministerstwo Środowiska będzie oznaczać zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów z firmami odbierającymi śmieci i nałoży ten obowiązek na gminę. Za jedną, stałą stawkę opłaty każdy mieszkaniec będzie mógł oddać wszystkie śmieci, jakie produkuje – nikomu nie będzie opłacało się wywożenie śmieci do lasu czy ich podrzucanie. Jest szansa, że z polskiego krajobrazu na zawsze znikną dzikie wysypiska.
 
Śmieci od mieszkańców nadal będą odbierać firmy, tyle że wyłonione przez gminę w przetargach. Przyczyni się to do wzrostu poziomu konkurencyjności na rynku, a co za tym idzie – do konkurencyjności cenowej oferowanych usług. Zwiększy się też efektywność pracy  firm odpadowych. Wyeliminowane zostanie zjawisko nieuczciwego dzielenia rynku pomiędzy konkretne firmy (przez co mieszkańcy nie decydują tak naprawdę o wyborze najkorzystniejszej oferty). Gminy będą też miały obowiązek kontrolować odpowiednie standardy zagospodarowania odpadów zabezpieczające zdrowie ludzi i środowisko.
 
Ile za odbiór śmieci i ich zagospodarowanie będą płacić mieszkańcy? O finalnej wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów zadecydują wyniki przetargów prowadzonych przez gminy. Wpływ na stawki będą miały m.in. jakość i skuteczność przetargów prowadzonych przez gminy i ogólna sytuacja gospodarcza na rynku zagospodarowania odpadów, np. ceny surowców wtórnych.
 
System gospodarki odpadami w Polsce wymaga reformy – produkujemy coraz więcej odpadów, a wciąż za mało segregujemy. Składowiska zapełniają się w szybkim tempie, a przedsiębiorcy działający na podstawie umów z indywidualnymi mieszkańcami nie mają wystarczających podstaw do tworzenia nowych instalacji do zagospodarowania naszych śmieci, takich jak sortownie, kompostownie, zakłady mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów czy zakłady termicznego przekształcania odpadów.
 
Polska, jako członek Unii Europejskiej, ma obowiązek zapewnić bezpieczne dla ludzi i środowiska zagospodarowania odpadów i osiągnąć wskazane cele środowiskowe. Niespełnienie ich obwarowane jest sankcją w postaci kar finansowych– od 3 do 500 tys. euro dziennie. Wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska rozpocznie reformę gospodarki odpadami, dzięki której wymagania unijne zostaną spełnione.
 
Projekt założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przygotowany przez Ministerstwo Środowiska został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Obecnie powstaje projekt ustawy przygotowywany przez Rządowe Centrum Legislacji.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 25 gości.