Jesteś tutajReforma Inspekcji Ochrony Środowiska

Reforma Inspekcji Ochrony Środowiska


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

Dzisiaj na posiedzeniu Sejmu rozpatrywano poprawki Senatu do uchwalonej 24 września br. ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zmiany w dotychczasowej ustawie zwanej „Małą Reformą Inspekcji Ochrony Środowiska” mają m.in. usprawnić  funkcjonowanie Inspekcji.
 
W wyniku przyjęcia przez Sejm poprawek Senatu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pozostaje organem rządowej administracji zespolonej w województwie, oznacza to, że nadal będzie  podlegał wojewodzie.
 
Ponadto w wyniku przyjętej poprawki Senatu nowym zapisem w ustawie jest wprowadzenie możliwości odpłatnego świadczenia usług przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i ich delegatur -  analogicznie jak w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które pozyskane w ten sposób środki przekazują do budżetu państwa.  
 
Nowelizacja ustawy wprowadziła system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” zawierający Krajowe Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska.  Za jego pomocą będą zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska uzyskiwane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.
 
Kompleksowo uregulowała także status laboratoriów Inspekcji na szczeblu wojewódzkim, określiła zadania laboratorium referencyjnego i wzorcującego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 6 gości.