Jesteś tutajReforma gospodarki odpadami tematem debaty z udziałem Bernarda Błaszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

Reforma gospodarki odpadami tematem debaty z udziałem Bernarda Błaszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

Energia z odpadów. Rewolucja w gospodarce odpadami w świetle nowej ustawy - to główny temat konferencji, która odbyła się 8 grudnia w Warszawie. W spotkaniu, zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita, wziął udział Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
Konferencja była okazją do omówienia najważniejszych kwestii związanych gospodarką odpadami w kontekście przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzonej przez rząd reformy gospodarki odpadami komunalnymi, która daje samorządom nowe kompetencje. – Proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany systemowe obejmą przede wszystkim działania, które umożliwią gminom przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbiórki odpadów komunalnych – tłumaczył wiceminister Błaszczyk.
 
Celem reformy jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
 
Podczas spotkania wiceminister środowiska wziął udział debacie pt. Odpady – problem czy szansa?. Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ważne jest, aby gmina była właścicielem odpadów. Rozmawiali także o opłacalności takich inwestycji, m.in. o tym jak energia z odpadów może współfinansować gospodarkę odpadami. Poruszono też zagadnienia dotyczące zadań administracji samorządowej w realizacji strategii gospodarki odpadami.
 
- Składowane obecnie na składowiskach 92,5 proc. odpadów nie daje nam chluby. Nowe rozwiązania systemowe powinny to w krótkim czasie zmienić – mówił Bernard Błaszczyk. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca reformę będzie krokiem w kierunku takich zmian w gospodarce odpadami, które w perspektywie następnych lat ułatwią nam osiąganie unijnych norm. To system, który obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.
 
W debacie wzięli udział również Radca Ambasady Szwecji Gunnar Haglund, Izabela Van den Bosshe z Fortum Power and Heat Polska i Józef Neterowicz, Ekspert ds. energii odnawialnej Związku Powiatów Polskich.
 
Dalszej części konferencji towarzyszyły indywidualne wystąpienia prelegentów, poświęcone m.in. wzrostowi znaczenia i rozbudowie instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz kwestiom finansowania przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem odpadów.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 22 gości.