Jesteś tutajRaporty na temat wielkich miastach Polski

Raporty na temat wielkich miastach Polski


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://www.pwc.com/pl/pl/o-nas/index.jhtml

Po trudnych latach transformacji udało się w Polsce zbudować solidne rynkowe instytucje gospodarcze i demokratyczne oraz instytucje społeczno-polityczne, umożliwiające wzrost wszelkich form aktywności obywateli. Miasta zyskały narzędzia do samodzielnego decydowania o swojej strategii rozwojowej, a ich mieszkańcy do bogacenia się i poszukiwania nowych form czerpania przyjemności z życia. Z drugiej strony, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej polskie miasta uzyskały bezprecedensowy dostęp do środków rozwojowych. 

  
Równocześnie Unia Europejska zaczęła aktywnie działać na rzecz promocji i wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Z „Karty Lipskiej" przyjętej przez Unię Europejską wynika wyraźnie, iż polityka miast powinna spełniać zasady zrównoważonego rozwoju, czyli uwzględniać równocześnie dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną, aspekty środowiskowe, wymagania kulturowe i zdrowotne oraz dbałość o skuteczność instytucji demokratycznych.
  Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 6 gości.