Jesteś tutajPSG i PSH przedstawiły ofertę dla Pomorza

PSG i PSH przedstawiły ofertę dla Pomorza


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.pgi.gov.pl

 

GEO: zagrożenia, informacja, turystyka to tytuł konferencji informacyjno-szkoleniowej, która odbyła się 26 października w Oddziale Geologii Morza PIG–PIB w Gdańsku-Oliwie. Spotkanie, zaadresowane do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej w województwach nadmorskich, zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań służby geologicznej i służby hydrogeologicznej.
 
W malowniczo położonej siedzibie Oddziału Geologii Morza zgromadziło się we wtorek, 26 października, o 12.00 około 90 przedstawicieli urzędów marszałkowskich, urzędów miejskich i gminnych, rejonowych zarządów gospodarki wodnej oraz rejonowych dyrekcji ochrony środowiska głównie z województwa pomorskiego. Obecni byli również specjaliści z Urzędu Morskiego, geolodzy powiatowi i wojewódzcy, pracownicy przedsiębiorstw geologicznych i naukowcy z pomorskich ośrodków akademickich.
 
Gości powitał dyrektor Instytutu doc. dr hab. Jerzy Nawrocki, który powiedział m.in. że drugie w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe służb geologicznej i hydrogeologicznej (pierwsze odbyło się w Krakowie 6 września) ma na celu przedstawienie działalności tych organizacji na pobrzeżu Bałtyku i zaproponowanie współpracy w dziedzinach specyficznych dla tego regionu.
 
Sesję referatów rozpoczęła dyrektor ds. geologii morza PIG–PIB, dr Regina Kramarska przedstawiając prezentację o monitoringu erozji geologicznej i osuwisk w strefie brzegowej.  Zwięzły wstęp, wyjaśniający istotę problemu niszczenia brzegu morskiego i realizowanej w regionie polityki jego ochrony, prelegentka zakończyła konkluzją: w długiej perspektywie czasowej osuwisk i abrazji zatrzymać się nie da, można natomiast monitorować zagrożenie. Środkiem do tego jest wielotorowe rozpoznanie geologiczne (kartograficzne, geofizyczne i geodynamiczne), a jednym z najlepszych narzędzi – nowoczesny skaner laserowy, którym dysponuje od niedawna Oddział Geologii Morza.
 
Kolejny referat, dotyczący hydrogeologii wybrzeża morskiego, wygłosił prof. dr hab. Andrzej Sadurski. Wykładowca wprowadził słuchaczy w skomplikowaną problematykę gry wód słodkich i słonych, jaka odbywa się na pozornie zasobnym w wodę Pomorzu.
 
Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego związane z hydrogeologią i geologią inżynierską przedstawił zastępca dyrektora OGM PIG–PIB dr Mirosław Lidzbarski. Na podstawie interesujących przykładów prelegent wykazał, w jaki sposób modelowanie hydrogeologiczne może pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów we wrażliwym i skomplikowanym geologicznie regionie nadmorskim.
 
Po przerwie kawowej zastępca dyrektora Instytutu prof. dr hab. Marek Graniczny omówił systemy informacji geologicznych działające w Państwowym Instytucie Geologicznym.Wykład, z konieczności skrótowy, uświadomił zapewne niektórym ze słuchaczy, jak ogromną ilością danych dysponuje Instytut i, miejmy nadzieję, zachęcił do szerszego ich wykorzystywania w administracji i planowaniu.
 
Dyrektor Oddziału Geologii Morza mgr inż. Leszek Jurys skoncentrował się na problematyce eksploatacji kopalin. Interesującym wątkiem było zagadnienie rekultywacji wyrobisk odkrywkowych. Posługując się przykładami, prelegent wykazał, że w wielu przypadkach przywracanie do stanu naturalnego piaskowni, żwirowni i potorfi jest zbędne, gdyż przyroda znakomicie sobie radzi ze zmianami antropogenicznymi, a zagłębienia terenowe stają się cennymi zbiornikami małej retencji.
 
Sesję zakończył referat dr Grażyny Miotk–Szpiganowicz poświęcony geoturystyce. Ta nowa dziedzina turystyki kwalifikowanej może stać się alternatywą dla plażowiczów i zachęcić ich do bardziej aktywnego wypoczynku, z pożytkiem dla kas samorządów lokalnych – przekonywała specjalistka z Oddziału Geologii Morza. O sposobie uzyskania informacji niezbędnych do tworzenia obiektów geoturystycznych mówiła dr Anna Piątkowska, demonstrując on–line Centralny Rejestr Geostanowisk, prowadzony przez Instytut.
 
Konferencję zakończył o 16.30 dyrektor Jerzy Nawrocki, dziękując uczestnikom za wysłuchanie wykładów i deklarując pomoc Instytutu w rozwiązywaniu trudnych niekiedy problemów regionu nadmorskiego.


Nawigacja

Aktywni użytkownicy

Aktualnie jest 0 użytkowników i 14 gości online