Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Przeznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu


Obrazek użytkownika Toroso

By Toroso - Posted on 26 Wrzesień 2013

Moje pytanie dotyczy interpretcji tych definicji:

1)przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno
przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu,
2)przeznaczeniu dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż
podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe,

Czy w świetle tych definicji funkcja dopuszczająca może występować jako samodzielna (choć nieprzeważająca) funkcja na danym terenie?

Obrazek użytkownika Paweł Kowalski

Same definicje nie pozwalają na samodzielną realizacje funkcji "pobocznej" ale wystarczy to odpowiednio zapisać przepisy szczegółowe i mamy dowolność, nawet samodzielnie realizowaną funkcję towarzyszącą.

Obrazek użytkownika jarob

Musiałbyś na danym terenie połączyć przeznaczenia np. usługowe i mieszkaniowe. Zgodnie z wytycznymi np. na Dolnym Śląsku przeznaczenia uzupełniającego nie można zrealizować bez wcześniejszej realizacji przeznaczenia podstawowego; dopuszcza się sytuację równoległej realizacji obu przeznaczeń, ale nie na odwrót. Zatem jeśli chcesz by coś było realizowane zamiennie, albo - albo, to musi to być przeznaczenie równorzędne - podstawowe.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 8 gości.