Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


Obrazek użytkownika gota28

By gota28 - Posted on 17 Grudzień 2010

Ktoś wie jakie przepisy regulują kwestie przenoszenia decyzji z jednej osoby na drugą i czy można jedną decyzje przeniesc na kilka osób. Co jest w sytuacji kiedy decyzja jest wydana np na budowę 8 domów, a potem dochodzi do podziału działki i sprzedaży poszczególnych działek pod budowę pojedyńczych domów. Wydaje mi się, że powinno się wychodzć o decyzje indywidualne, ale znam na ten temat inne zdania.

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Zgodnie z art. 63 ust. 5 upzp decyzję można przenieść na inne osoby (w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego). Koszt przeniesienia decyzji wynosi 56,00 zł chyba, że wnioskodawca jest zwolniony z opłaty. Aby to uczynić, należy do wniosku o przeniesienie decyzji dołączyć oświadczenia stron (którymi w postępowaniu o przeniesieniu decyzji będą jej pierwotny właściciel i nowy właściciel), w których pierwotny właściciel zrzeka się praw do decyzji a nowy właściciel przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki w zakresie przejmowanej decyzji. Można wydać przeniesienie decyzji tylko na część działek - nie ma z tym żadnego problemu. Osobiście nie znam przepisu, który tego zabrania.

Obrazek użytkownika Gdabski

Z moich obserwacji wynika, że jeśli już, to w takim przypadku, jak opisany na wstępie, przenosi się całą WZ na grupę osób, a nie jej poszczególne części na konkretne osoby. Następnie każdy z osobna uzyskuje dla swojej części pozwolenie na budowę (ciekawe tylko, czy nie ma przy tym jakichś dodatkowych trudności).
O ile pozwolenia na budowę są nieraz przenoszone właśnie w częściach na nowych właścicieli, to przy warunkach zabudowy się to nie zdarza.

Obrazek użytkownika Mariusz Kałużny

to jesli chodzi o mieszkaniówkę to w/w decyzje można przepisać na następną osobę za darmo, bez uiszczania opłaty 56 zł.

Obrazek użytkownika aglaska

Witam, są przepisy zabraniające przenoszenia decyzji w części - art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ust. 1 prawa budowlanego mówią, że "przeniesienie decyzji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nowy podmiot przejmuje wszystkie warunki zawarte w tejże decyzji" - czyli nie można przenieść warunków zabudowy / pozwolenia na budowę tylko na "jeden domek" skoro decyzja dotyczyła np. ośmiu.
Pozdrawiam.

aglaska

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Jeśli chodzi o przeniesienie decyzji w części ... oczywiście przenosi się całość ustaleń danej decyzji (nie część, czyli powiedzmy  wysokość głównej kalenicy i szerokość elewacji frontowej przenosimy a powiedzmy ustalamy nową powierzchnię zabudowy - to nie tak). Ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby przenieść całość ustaleń danej decyzji ale tylko dla jednego budynku dopuszczonego do budowy w pierwotnej decyzji. Tak można robić i tak się robi. Jeśli chodzi o przenoszenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - niestety nie istnieje. Ustawa dopuszcza przenoszenie jedynie zwykłych wz.

Obrazek użytkownika Gdabski

Tu właśnie rodzi się pewna dyskusyjność. O ile przy pozwoleniu na budowę jest w takiej sytuacji jednoznaczne, że przeniesieniu podlegają ustalenia w części dotyczącej jakiejś wydzielonej działki albo konkretnego budynku (zgodnie z projektem), tak przy warunkach zabudowy nie jest to takie proste. W WZ nie dopuszcza się przecież do budowy konkretnych budynków, a najwyżej hipotetycznych obiektów o niesprecyzowanych jeszcze kształtach i parametrach. Właściwie to nie musi przecież być nawet określona liczba tych obiektów.

No i jak dla poszczególnych części terenu określić wskaźnik zabudowy?

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

W praktyce, do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na więcej niż jeden budynek dołącza się wstępną koncepcję podziału działki. Jeżeli jest to jakiś większy podział, dobrze, żeby wykonał go geodeta. Taki podział stanowi zazwyczaj załącznik do decyzji (lub pozostaje jedynie jako załącznik do wniosku). Po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy następuje podział działki pierwotnie objętej wnioskiem, na nowe działki (zgodnie z załączoną koncepcją podziału - lub w sposób do niej zbliżony). Dopiero wtedy następuje przeniesienie części ustaleń (a właściwie wszystkich ustaleń odnoszących się do budynku) na nowego właściciela działki powstałej w wyniku wtórnego podziału.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 20 gości.