Jesteś tutajProgram Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 - rozpoczęcie konsultacji społecznych

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 - rozpoczęcie konsultacji społecznych


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

6 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przyjęcie nowego Programu poprzedzone powinno być wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt Programu wraz z Prognozą ma być poddany konsultacjom społecznym, które będą miały charakter otwarty.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 25 gości.