Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Proces planistyczny w praktyce

Proces planistyczny w praktyce


Obrazek użytkownika student007

By student007 - Posted on 13 Luty 2011

Witam
Piszę pracę magisterską na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym prosić praktyków którzy zajmują się procedurą planistyczną o udzieleni kilku praktycznych informcji.

W pracy mam rozdział poświęcony procedurze opracowywania mpzp pod inwestycję dla obszaru obejmującego powierzchnię 20 ha.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

1. Tutaj moje pierwsze pytanie o jakie analizy chodzi oraz jakie materiały geodezyjne się przygotowuje? Czytałem gdzieś, że w praktyce ten etap bywa pomijany ponieważ tych materiałów nie przedstawia się wojewodzie.

Rozumiem, że później następuje podjęcie uchwały przez radę gminy w w/w materii.

2. Chyba tylko nieliczne gminy sporządzają same mpzp, praktyką jest chyba, że to firmy zewnętrzne opracowują dla gmin mpzp, taką firmę chyba należy wybrać zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i następuję to po podjęciu uchwały rady gminy?

Jaką literaturę polecacie? Oczywiście oprócz ustawy i komentarzy do ustawy.
Dziękuję za wszelkie wskazówki i pomoc:)

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Jakie analizy? Odpowiedź masz w artykule, który przytoczyłeś. Zasadność należy uargumentować - np. plany są nieaktualne, nie odpowiadają na aktualne potrzeby gminy, ograniczają rozwój, sporządzone są na podstawie poprzedniej ustawy, doprowadzenie do zgodności przeznaczenia terenu w planie z przeznaczeniem w studium gminy itd.

Co do materiałów geodezyjnych to jest nic innego jak podkład mapowy do realizacji planu - ustawa określa jaka musi to być mapa.

Plany musi sporządzać uprawniony urbanista, będący członkiem izby urbanistów, a więc jeśli gmina takiego nie posiada, to musi zlecać tworzenie planu na zewnątrz, jednak zgodnie z prawem W/B/P nadal pozostaje sporządzającym.

Co do książek to moze Ci się przydać "Vademecum Gospodarki Przestrzennej", z tymże zwróć uwagę na to, że od czasu powstania książki trochę się pozmieniało w ustawach, więc wiedzę tam zawartą na bieżąco weryfikować.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.infoNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.