Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Procedura scalania i podziału

Procedura scalania i podziału


Obrazek użytkownika e_m

By e_m - Posted on 04 Listopad 2013

Witam,

Mam do Was pytanie - widzieliście, albo tworzyliście kiedyś plan miejscowy w którym znajdowały by się przepisy dotyczące scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami? Szukałem w dziennikach urzędowych kilku województw planów uchwalonych z takimi zapisami i niestety nic nie znalazłem (tzn pojawiały się zapisy, jednak chodziło jedynie o podział nieruchomości - wielkości, szerokości frontów, słowo scalanie znajdowało się tam bo autor chyba nie znał dokładnie prawa). W gminie mają teren z dużą liczbą właścicieli, chcą to uporządkować i poprosili abym coś z tym zrobił. Jednocześnie boją się jak przeprowadzić taką procedurę i czy nie zrobią sobie z tym kłopotu.

Mam jeszcze drugie pytanie - jakie zapisy dotyczące nieruchomości mogę zapisać w planie miejscowym, którego ustawa inicjująca pochodzi z 2009 r. Tak więc, zgodnie z zmianą ustawy PZP z 25 czerwca 2010 r. nie mogę zapisać np minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej. Co wówczas z wydzielaniem działek? Skoro ustawa o gosp. nieruchomościami dopuszcza podział jedynie w przypadku zgodności z planem miejscowym lub decyzją WZ?

Dzięki za odpowidzi :)

Obrazek użytkownika wlisiec

Myslę, że to w dalszym ciągu gorący temat i wielu urbanistów w planach (po 2003)ochoczo do dnia dzisiejszego ustala zasady dzielenia. Dopiero dobrodziejstwo internetu i dostęp do orzecznictwa sądów administracyjnych wpłynęło na stan wiedzy - co ustwodawca miał na myśli formułując "zasady i warunki scalania i podziału..."
Z orzecznictwa wynikają też dwa prądy zastosowania ustaleń odnośnie scaleń i podziałów, w dolnośląskiem sądy każą pisać zasady zawsze i dla każdych terenów, uważając, że w przypadku potrzeby przeprowadzenia tej procedury jedynym dokumentem jest plan miejscowy, który przepisy do procedury zawiera. W innym wyroku (może starym) NSA orzeka, że skoro plan miejscowy nie wyznacza granic obszarów wymagających przeprowadzenia sc. i podz. - to ustaleń takich nie piszemy.
W internecie znalazłam tylko jeden przykład planu który wyznaczył obszar do przeprowadzenia procedury scalenia i podziału - dwóch działek geodezyjnych oraz do tegoż planu uchwałę w sprawie przystąpienia do tej procedury. Spróbuj wyguglować uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 r. Uchwała ma zał graficzny i fragment planu z zasadami (ustaleniami) wg których ma dojść do scalenia i podziału.
Do planów wszętych przed 2010 nie piszemy ustaleń o minimalnej pow. dz. bud.
Piszemy tylko zasady scaleń i podziałów - co tam każą: powierzchnię, front, kąt.
Proszę jeszcze zauważyć par 4 pkt 8 rozporządzenia... w sprawie wymaganego zakresu projektu...itd: mówi o "parametrach działek" uzyskiwanych w wyniku sc i podz -gdzie należałoby określić "ich powierzchnię", nie mówi się o minimalnej czy maksymalnej.

Ostatnio pojawiły się wyroki z odrębnym stanowiskiem - (prawie jak raport mniejszości) traktujący o okreslaniu działki budowlanej jakoby mogłoby się to zawierać w ustawowym przyzwoleniu na postawie Art 15 ust 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagosp przestrzennym.II OSK 706/12, II SA/Bk 50/11Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 36 gości.