Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / powierzchnia działki budowlanej w planie

powierzchnia działki budowlanej w planie


Obrazek użytkownika wlisiec

By wlisiec - Posted on 09 Lipiec 2013

Jeżeli zgodnie z uopizp ( art 15 ust 3 pkt 10) w zależności od potrzeb można w planie ustalić minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej to ustalając 0 m2 teoretycznie zakażemy podziału?

Obrazek użytkownika Michał_Białopiotrowicz
wlisiec napisał/a:

Jeżeli zgodnie z uopizp ( art 15 ust 3 pkt 10) w zależności od potrzeb można w planie ustalić minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej to ustalając 0 m2 teoretycznie zakażemy podziału?

Moim zdaniem nie. Co innego jakby to było np. 30 000 m2. Żadna działka budowlana raczej by tego nie mogła spełnić;)

Obrazek użytkownika Anna Sokołowska

1) każda działka ma powierzchnię większą niż 0 m2, co oznacza, że takim zapisem umożliwiasz podział działki na dowolne
2) myślę, że ogólnie jeśli chodzi o wskaźniki, to jeśli należy je ustalić, to nie mogą być równe 0, bo wtedy można je potraktować jako nieustalone (vide wyrok ws opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na poziomie 0%, który właśnie tak został potraktowany: stawka 0% oznacza, że opłata została nieustalona).

Obrazek użytkownika adam

Nie, wskażemy jedynie, że minimalna powierzchnia działki budowlanej to 0 mkw, czyli powierzchnie działki budowlanej mogą się mieścić w przedziale <0, oo). Jeśli chcesz zakazać podziału (formalnie nie możesz) to wpisz taką powierzchnię, która będzie tylko trochę niższa od najniższej istniejącej działki w planie. To tak w dużym skrócie.

Obrazek użytkownika s.w.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Co należy rozumieć przez pojęcie działki budowlanej zostało określone przez ustawodawcę w art. 2 pkt. 12. Z przepisu tego wynika, że przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Mając na uwadze powyższe trzeba negatywnie ocenić określanie w planie miejscowym minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych na poziomie 0 m² ponieważ stoi to w sprzeczności z przywołanym wyżej art. 2 pkt. 12. Określona w planie miejscowym minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna spełniać wymogi realizacji obiektów budowlanych.

Obrazek użytkownika wlisiec

Cieszę sie bardzo, że chętnie Państwo odpisują.
Teraz jeszcze jedno pytanie jesli można - "działka budowlana"

Definicję wszyscy znamy, w praktyce ustalając np % pow. zab. lub % udziału terenu biologicznie czynnego w stosunku do "działki budowlanej" myślimy o każdej działce możliwej do zabudowy "obiektem budowlanym" - np drogą?.

Czy na działce o bonitcji "dr" - w terenie nie bedącym drogą (MN, MW itd) zachowamy ustalone planem wskaźniki?

Obrazek użytkownika adam

Tak, działka przeznaczona w planie pod drogę może być działką budowlaną, ponieważ drogą jest obiektem budowlanym.
Wspomnę może jeszcze o jednej rzeczy. Samo określenie minimalnej powierzchni działki budowlanej nie przesądza o możliwości podziału. Opiniowanie projektu odziału zgodnie z uogn odbywa się przecież pod kątem przyszłego przeznaczenia i możliwości zagospodarowania nowej działki zgodnie z tym przeznaczeniem. Jeśli więc teoretycznie wpiszesz jako minimalną powierzchnię działki budowlanej np. 20 mkw a teren będzie MN (wiem, niedorzeczne, ale to tylko przykład) to opinia o takim wstępnym projekcie podziału musi być negatywna, bo nie będziesz mogła zagospodarować działki o tej powierzchni zgodnie z przeznaczeniem MN. Taki podział nie może dojść do skutku. Aczkolwiek wiem, że wiele urzędów jakoś specjalnie się tym nie przejmuje i dzieli.

Obrazek użytkownika wlisiec

od dwóch tygodni byłam niedostępna, dziś przeczytałam Pana/twoją odpowiedź i trochę nie rozumię - skoro piszesz ze działka drogowa to działka budowlana, również działka pod trafostację, pod nośnik reklamowy, pod przepompownie ścieków itp. - a więc może być malutka -taka na 20m, poniewaz przeznaczenie MN - to nie tylko budynki mieszkalne więc w terenie MN można małą działkę zgospodarować zgodnie z przeznzczeniem (?).Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.