Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Poszukuje wyroku NSA dot. art. 61 ust. 1 upzp

Poszukuje wyroku NSA dot. art. 61 ust. 1 upzp


Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

By Filip Sokołowski - Posted on 07 Listopad 2013

 Cześć wszystkim,

Poszukuję wyroku NSA dot. art. 61 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W składzie orzekającym był na pewno prof. Niewiadomski. Wyrok wskazywal ze intencją ustawodawcy w tym art. nie bylo ustalenie, ze warunki zabudowy mozna okreslic tylko i wyłącznie na podstawie zabudowy o dokładnie tej samej funkcji, ale możliwe jest również określenie tych warunków jeśli w obszarze analizowanym znajduje się zabudowa o funkcji, która nie jest sprzeczna z projektowaną funkcją. 

Czy ktoś z Was natknął się na ten wyrok, lub wyrok o podobnym przekazie - będę wdzięczny za info.

 

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika lodzman

"Wynikająca z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.z.p. ocena inwestycji z punktu widzenia kontynuacji istniejącej zabudowy w zakresie jej funkcji oraz cech architektonicznych i urbanistycznych, nie oznacza bowiem zakazu lokalizacji zróżnicowanej zabudowy na określonym terenie oraz bezwzględnego obowiązku kontynuacji dominującej funkcji zabudowy. Warunkiem dopuszczenia lokalizacji zróżnicowanej zabudowy na analizowanym obszarze jest to, aby analiza urbanistyczna uzasadniała przyczyny odstępstwa poparte oceną zachowania ładu przestrzennego.(...) nowa zabudowa jest dopuszczalna, gdy można ją pogodzić ( nie jest sprzeczna ) z funkcją istniejącą na analizowanym obszarze. Kontynuacja funkcji oznacza, iż nowa zabudowa musi mieścić się w granicach zastanego w analizowanym obszarze sposobu zagospodarowania terenu."
II OSK 1512/08 - Wyrok NSA
Skład bez prof. Niewiadomskiego ale temat podobny.

Obrazek użytkownika adam

II OSK 1909/08 - Wyrok NSA z 2009-12-04:

"Jednakże zawarta w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy tzw. zasada dobrego sąsiedztwa, uzależniająca zmianę zagospodarowania terenu od dostosowania się do określonych cech zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiedniego, nie wymaga przy projektowaniu nowych inwestycji prostego powielania celu i charakterystyki zabudowy istniejącej na terenie sąsiednim. Warunek w zakresie "kontynuacji funkcji" należy rozumieć szeroko, to znaczy w taki sposób, że tylko wówczas nie jest on spełniony, gdy projektowana inwestycja jest sprzeczna z dotychczasową funkcją terenu i nie da się z nią w praktyce pogodzić (por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 501-503 ). Warunek braku sprzeczności dwóch funkcji musi być oceniany obiektywnie, niezależnie od upodobań i ocen czy to inwestora, czy kontestującego jego plany właściciela gruntu sąsiedniego. Okoliczność, że inwestor chce prowadzić działalność gospodarczą na terenach zdominowanych przez działalność rolniczą, a właściciel gruntów sąsiednich na to się nie godził - nie ma znaczenia przy ocenie przesłanki "kontynuacji funkcji". Nowowprowadzana na dany teren funkcja musi być tego rodzaju, że można przyjąć, że będzie mogła ona obiektywnie i bezkolizyjnie współistnieć z obecną już funkcją, a także że w przyszłości ta nowo wprowadzona funkcja nie ograniczy obecnej (por. wyrok WSA w Gdańsku z 21 stycznia 2009 r., II SA/Gd 690/08)."

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

 Wielkie dzięki Panowie:)

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.infoNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.