Jesteś tutajPodpisanie umowy na realizację TERYT2

Podpisanie umowy na realizację TERYT2


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gugik.gov.pl

 

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w dniu 19 stycznia 2011r. Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju podpisała umowy na zebranie danych przestrzennych i opisowych dotyczących przebiegu granic jednostek podziałów terytorialnych kraju. Łączna wartość zamówienia wynosi 30 mln zł.
 
W ramach zamówienia zostaną pozyskane i zweryfikowane dane dotyczące granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin, powiatów, województw i państwa. Zamówienie podzielone zostało na cztery części, z których każda wykonywana będzie w trzech etapach.
 
Na wykonanie prac, firmy wyłonione w przetargu mają 12 miesięcy. Zadanie będzie polegało na określeniu granic obrębów i jednostek ewidencyjnych, wyjaśnieniu ew. rozbieżności w przebiegu granic oraz zebraniu danych w odpowiednie struktury. Sposób realizacji będzie uzależniony od jakości danych źródłowych – przyjęto trzy możliwe warianty opracowania danych.
 
Wykonawcą I części jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o., które prace na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wykona za kwotę 7 215 031,20zł.
 
Dane na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zbierać będzie konsorcjum w składzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Geobaza Spółka z o.o. (6 824 271,30zł)
 
Za realizację trzeciej części zamówienia odpowiada konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Olsztyn, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku oraz InterTIM Pietrzak Ludmiła. Prace będą wykonywane na obszarze województw mazowieckiego i łódzkiego (8 856 510,70zł)
 
Obszar województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego będzie miejscem prac Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o. częśc IV zamówienia zostanie wykonana za kwotę 7 285 264,16zł.
 
Projekt TERYT 2, zakłada budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z zebraniem w zdefiniowane struktury lub aktualizację danych o granicach i lokalizacjach adresów, zintegrowanego z systemem katastralnym, ewidencją miejscowości ulic i adresów oraz państwowym rejestrem nazw geograficznych i państwowym rejestrem granic, umożliwiającego prowadzenie i udostępnianie obywatelowi, przedsiębiorcy i administracji zharmonizowanych ze sobą baz danych przestrzennych określających granice jednostek podziałów terytorium. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.