Jesteś tutajPlan szkoleń 2011

Plan szkoleń 2011


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

Znamy już plan tegorocznych szkoleń dla administracji, finansowanych ze środków UE. Samorządowcy poznają m.in. techniki prawodawcze oraz wybrane obszary prawa materialnego. Będą też kontynuowane szkolenia z CAF-u i dyrektywy Inspire.
 
Ministerstwo rozwoju regionalnego zatwierdziło „Plan działania dla Priorytetu V PO Kapitał Ludzki („Dobre rządzenie”) na 2011 rok”. Dokument zawiera szczegółowy opis projektów planowanych do realizacji w trybie konkursowym oraz systemowym do końca tego roku.
 
Cieszący się ogromnym zainteresowaniem jst konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” ruszy dopiero w III kwartale 2011. MSWiA zarezerwowało na ten cel 50 mln zł.
 
Podobnie jak w latach poprzednich dofinansowanie otrzymają przede wszystkim projekty szkoleniowe podnoszące jakość i dostępność usług świadczonych przez urzędy samorządowe oraz promujące mechanizmy wzmacniające przejrzystość administracji.
 
Priorytetowo traktowane będą projekty usprawniające zarządzanie w urzędzie oraz wzmacniające komórki kadrowo-szkoleniowe, jako centra zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego.
 
W tym roku zmienią się jednak niektóre zasady wyboru projektów. Od teraz wszystkie przedsięwzięcia złożone na konkursy w ramach Poddziałania 5.2.1. PO KL mają być przygotowane za pomocą określonej metodologii do oceny potencjału i wyników (np. CAF). W skrócie chodzi o to, aby w opisie diagnozy problemu dla każdego z JST objętych wsparciem podawano wynik samooceny przeprowadzony wspomnianą metodą.
 
Ministerstwo chce, aby w tym roku pomoc trafiła przede wszystkim do biedniejszych jednostek, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2011 rok, wynosił poniżej 50 %. Pozostawiono jednocześnie wymóg, że uczestnikami projektów mogą być tylko te urzędy, które nie były objęte wsparciem w ramach poprzednich konkursów w ramach Poddziałania 5.2.1.
 
MSWiA planuje też usprawnienie procesu stanowienia prawa przez samorządy. Ma w tym pomóc nowy projekt systemowy „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, w ramach którego przewiduje się m.in. przeszkolenie 600 urzędników samorządowych z zasad techniki prawodawczej, postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz z wybranych obszarów prawa materialnego, w szczególności w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i pomocy społecznej oraz prawa gospodarczego.
 
Co najmniej kilkuset samorządowców ukończy szkolenia realizowane w ramach projektów kontynuowanych w 2011 r. Chodzi m.in. o „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań”, „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście jakości usług i efektywności działania” oraz „Akademię Liderów Samorządowych”.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.