Jesteś tutajPKW nie zmienia zdania

PKW nie zmienia zdania


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

PKW podtrzymuje stanowisko w sprawie przysięgi nowych szefów gmin. W przepisach dotyczących ślubowania, nie ma mowy o zbiorczych wynikach wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta – tłumaczy komisja.
 
Jak zauważa PKW w opublikowanym w poniedziałek wieczorem stanowisku, zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta.
 
Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie reguluje jednak kwestii ogłaszania wyników tych wyborów, dlatego trzeba stosować ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 
Ponieważ wybory do rad rozstrzygane są w jednym głosowaniu, ordynacja wyborcza reguluje jedynie kwestie związane z ogłoszeniem zbiorczych wyników wyborów na obszarze kraju. Natomiast wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalone po pierwszym głosowaniu podawane są do publicznej wiadomości w formie komunikatu publikowanego w Monitorze Polskim.
 
Państwowa Komisja Wyborcza zwraca jednocześnie uwagę, że jest różnica między zwołaniem sesji po „ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju” (w sprawie ślubowania radnych), a zwołaniem sesji po „ogłoszeniu wyników wyborów wójta” (ślubowanie szefów gmin).
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.