Jesteś tutajPierwszy w Polsce plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Pierwszy w Polsce plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gdos.gov.pl

 

„Murawy w Haćkach" to pierwszy w Polsce obszar Natura 2000, dla którego został ustanowiony plan zadań ochronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku dr inż. Lech Magrel podpisał dokumenty, czego efektem unikalne wartości przyrodnicze tego obszaru znajdą się pod szczególną ochroną i zachowane zostaną dla przyszłych pokoleń.
 
Obszar „Murawy w Haćkach" ma powierzchnię ponad 157 hektarów i położony jest w sąsiedztwie wsi Haćki w pobliżu Bielska Podlaskiego. Występują tam najlepiej wykształcone murawy kserotermiczne w północno - wschodniej Polsce. Na murawach występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków roślin, m.in.: centuria nadobna, goryczka krzyżowa, zawilec wielkokwiatowy. Na terenie ostoi występują także lęgowe populacje takich gatunków jak: bocian biały, brzegówka, derkacz, dzięcioł czarny oraz padalec, ropucha szara, rzekotka i zwinka. Ochroną zostaną otoczone cenne przyrodniczo kwieciste murawy kserotermiczne i świeże łąki użytkowane ekstensywnie.
 
Celem podpisanego planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań skutecznej ochrony obszaru Natura 2000. W planie znajduje się opis stanu przyrody, ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń, a przede wszystkim są określone działania, które należy podjąć w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i jakie działania nie mogą być na tym terenie realizowane. Plan zadań ochronnych dla Muraw w Haćkach wskazuje m.in. na konieczność przywrócenia wypasu owiec lub koszenia by utrzymać bogate gatunkowo murawy kserotermiczne, jak również na konieczność wycinania drzew i krzewów, które zacieniają murawy.
 
- W związku z ustanowieniem planu zadań ochronnych, w miejscowości Haćki zostały ustawione specjalne tablice informacyjne - wyjaśnia Lech Magrel, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. - Z kolei wśród mieszkańców gminy oraz powiatu Bielsk Podlaski zostaną rozkolportowane materiały informacyjne na temat specyfiki obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach".
 
Prace nad planem trwały od kwietnia tego roku i kosztowały ok. 30 tys. zł. RDOŚ przeprowadziła w tym celu cykl spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych stron i podmiotów prowadzących działalność na obszarze Natury 2000 „Murawy w Haćkach".
- Ważne, by nikogo nie pominąć, by w warsztatach wzięli udział wszyscy interesariusze, gdyż każda z grup powinna mieć szansę pracować nad planem, który będzie ich dotyczył - podkreśla Lech Magrel.
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku planuje opracowanie planów zadań ochronnych dla kolejnych 15 obszarów Natura 2000 na terenie naszego województw do końca 2013 roku. W pierwszej kolejności będą to: Dolina Górnej Narwi, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Ostoja Suwalska oraz Jeleniewo. Przetarg w celu wyłonienia wykonawców projektów planów zadań ochronnych dla tych 5 obszarów został ogłoszony w tym tygodniu.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 19 gości.