Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / Okres uchwalenia MPZP

Okres uchwalenia MPZP


Obrazek użytkownika Jukatan

By Jukatan - Posted on 30 Styczeń 2017

Witam,

Mam pytanie do doświadczonych planistów o typowy czas jaki potrzebny jest na zmianę SUiKZP oraz uchwalenia MPZP. Co do szczegółów:
- działki nie są objęte MPZP (działki użytkowane rolniczo klasa IV gruntu),
- gmina podjęła już uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium i MPZP,
- wybrany został planista, który przeprowadzi zmiany,
- wnioskowane przeznaczenie - przemysłowe

Czy istnieje możliwość przyspieszenia prac planistycznych ? Słyszałem, że już w trakcie prowadzenia zmian Studium można przygotowywać dokumentację do Planu, a czy istnieją też inne sposoby (lobbowanie w urzędach opiniujących, osobiste dostarczanie powiadomień...) ?
Z góry dziękuję za pomoc.

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Jukatan.

Typowy czas dla obydwu procedur planistycznych (tzn. z szybkim zwołaniem gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej [ciało doradcze wójta/burmistrza/prezydenta], bez konieczności ponawiania uzgodnień z organami oraz bez uwag na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu, które mogłyby - w przypadku ich uwzględnienia - skutkować koniecznością ponownego wyłożenia) to około 12 m-cy.

Tak, plan można procedować równolegle ze zmianą studium, przy czym studium musi zostać uchwalone na sesji poprzedzającej uchwalenie planu, tj. nie mogą być uchwalone na tej samej sesji (np. studium we wrześniu, plan w październiku).

W zasadzie nie ma żadnych innych możliwości przyspieszenia procedur, wszystko odbywa się według "harmonogramu" zapisanego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a każdy z urzędów ma ustawowy czas na odpowiedź, tj. zazwyczaj 21 dni. Osobiste dostarczanie pism ;) też nic nie da, ponieważ po uchwaleniu zmiany studium i planu w ich dokumentacjach muszą być zwrotki pocztowe potwierdzające wysyłkę przez gminę (nie inwestora) poszczególnych pism...

Proszę pamiętać, że dokumentacje procedur planistycznych są wraz z opracowaniami przekazywane właściwemu wojewodzie, który ocenia ich zgodność z prawem. Jeśli czegoś będzie brakować albo terminy poszczególnych etapów procedury będą się "nakładać" (bo były przyspieszane), to wojewoda może uchylić taki np. plan. Będzie to skutkować koniecznością powtórzenia całej procedury, zwykle od nowa! :)

pozdrawiamNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.