Jesteś tutajOgólnopolskie seminarium dla dziennikarzy - O Naturze 2000 i OOŚ we Wrocławiu

Ogólnopolskie seminarium dla dziennikarzy - O Naturze 2000 i OOŚ we Wrocławiu


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gdos.gov.pl

 

We Wrocławiu, 18 listopada, dobiegł końca cykl ogólnopolskich seminariów dla dziennikarzy, organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a dotyczących obszarów sieci Natura 2000 i ocen oddziaływania na środowisko.
 
Otwierając seminarium, dyrektor Regionalnej Dyrekcji |Ochrony Środowiska we Wrocławiu Edward Biały zwrócił uwagę na wciąż często spotykaną i fałszywą opinię, że europejska sieć ekologiczna Natura 2000 stanowi barierę dla rozwoju gospodarczego regionu i lokalnych społeczności. Jako przykład, w wyraźny sposób świadczący o nieprawdziwości takich opinii podał działania kilku dolnośląskich gmin, w tym gminy Osiecznica, w powiecie bolesławieckim i innych gmin w Dolinie Kwisy, które świetnie się rozwijają, umiejętnie wykorzystując niezwykłe walory przyrodnicze regionu. Obszary Natura 2000 służą tam do promocji i pozwalają na skorzystanie z unijnych funduszy wspierających rozwój w zgodzie ze środowiskiem.
 
Regionalny Konserwator Przyrody, Halina Liberacka zapoznała słuchaczy z walorami przyrodniczymi Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zajmuje się bardzo zróżnicowanymi terenami, często o unikatowej wartości. Obecnie sieć Natura 2000 w województwie dolnośląskim obejmuje:
• 9 obszarów specjalnej ochrony ptaków
• 2 potencjalne obszary specjalnej ochrony ptaków
• 56 projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk
• 31 proponowane specjalne obszary ochrony siedlisk
• 12 proponowanych powiększeń projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Łącznie zajmują one ok. 25% powierzchni województwa.
 
Dwie kolejne prezentacje na wrocławskim seminarium dotyczyły założeń europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych inwestycji prowadzonych w obszarach Natura 2000. Marzena Zblewska z GDOŚ zapoznała słuchaczy z prawnymi podstawami tworzenia obszarów Natura 2000 w Europie, a co za tym idzie także w Polsce, i z założeniami, jakie legły u podstaw koncepcji tej formy ochrony przyrody na naszym kontynencie.
 
Oceny oddziaływania na środowisko - niezbędne, gdy planowane działania mogą (lub jest takie podejrzenie) znacząco wpłynąć na obszar naturowy i przedmiot ochrony - omawiała Joanna Sztyber. Można było krok po kroku prześledzić różne elementy postępowania. To, co wydaje się najważniejsze: przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko należy szeroko stosować zasadę przezorności i nie jest istotne, czy inwestycja ma być duża, czy mała, czy ma powstać w samym obszarze, czy w pewnej odległości od niego. Ważne, czy może mieć negatywny wpływ na to, co jest tam chronione. Autorka prezentacji zwróciła także uwagę na nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które weszło w życie z dniem 15 listopada 2010 r.
 
Bardzo ciekawymi dla dziennikarzy elementami seminarium we Wrocławiu były prezentacje pokazujące praktyczne działania RDOŚ i GDDKiA we Wrocławiu w konkretnych przypadkach. Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ Katarzyna Łapińska, oprócz szczegółowego omówienia wybranych przykładów, podała kilka interesujących liczb. W okresie od początku stycznia br. do końca października, na przykład, w odpowiedzi na wystąpienia organów samorządowych do Regionalnego Dyrektora OŚ w zakresie konieczności przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wydano 602 postanowienia, z czego w 211 przypadkach nałożono obowiązek wykonania ooś, a dla 391 nie. - A więc prawie 2 razy więcej inwestycji takiego obowiązku nie ma - podkreślała Katarzyna Łapińska.
 
Wrocławski oddział GDDKiA reprezentowała Kamila Olszewska z Wydziału Ochrony Środowiska. Zwracała m.in. uwagę na minimalizację szkodliwego wpływu inwestycji liniowych na środowisko, a także na prowadzenie przez inwestorów kompensacji przyrodniczych - np. budowę przejść dla zwierząt czy odtwarzanie oczek wodnych. Autorka podkreślała znaczenie właściwego, zgodnego z sugestiami specjalistów wykonywania takich przedsięwzięć, bo tylko takie mają sens i sprawdzają się w praktyce.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 27 gości.