Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Odmowa warunków zabudowy z powodu niezgodności z wnioskiem

Odmowa warunków zabudowy z powodu niezgodności z wnioskiem


Filip Sokołowski's picture

By Filip Sokołowski - Posted on 06 czerwiec 2017

Czy jeśli są spełnione warunki z art. 61 ustawy pizp, ale z analizy wynika, że nie jest możliwe np. ustalenie pow. zabudowy zgodnie z wnioskiem inwestora (tylko mniejszej) to wydajecie odmowę? Jeśli tak to na jakiej podstawie? 

Aleksandra's picture

w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r., sygn. akt II OSK 1639/06, NSA stwierdził, że jeżeli po przeprowadzeniu analizy funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania organ uznał, iż na danym terenie możliwa jest wyłącznie realizacja inwestycji o innych parametrach niż wskazane we wniosku powinien poinformować o tym inwestora przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku, gdyby inwestor wyraził zgodę na takie warunki zabudowy należałoby przyjąć, iż modyfikuje on swój wniosek w tym zakresie, natomiast jeżeli inwestorowi zależałoby wyłącznie na realizacji inwestycji o parametrach ściśle określonych we wniosku, organ uznając, iż w świetle obowiązujących przepisów i wyników przeprowadzonej analizy realizacja danej inwestycji na konkretnej nieruchomości jest niedopuszczalna, obowiązany byłby wydać decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

Filip Sokołowski's picture

 Dzięki za podrzucenie wyroku, słyszałem o nim, ale nie mogłem na niego trafić, a chciałem zobaczyć jakie było uzasadnienie. Zgodnie z nim decyzja nie powinna  być decyzją ustalającą warunki zabudowy tylko postanowieniem w sprawie wniosku inwestora. Absurd goni absurd. 

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

bM's picture

Dokładnie postępuje jak koleżanka powyżej opisała. Z analizy nie wynika to co chce inwestor to wtedy organ I instancji na moją prośbę wzywa wnioskodawcę bodajże z art.64 KPA do zapoznania się z wynikami analizy i albo akceptuje te wyniki i w odpowiedzi pisze, że zmienia dany parametr w zakresie pasującym do wyników analizy albo się nie zgadza i daję wtedy odmowną. Jedno i drugie trzeba opisać w uzasadnieniu decyzji.Nawigacja

Aktywni użytkownicy

Aktualnie jest 0 użytkowników i 10 gości online