Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Odlesienie, odrolnienie gruntów pod linią NN

Odlesienie, odrolnienie gruntów pod linią NN


Obrazek użytkownika mmz

By mmz - Posted on 07 Czerwiec 2014

Mam 70m pas technologiczny linii projektowanej 400 kV, w obrębie którego występują ewidencyjnie Ls i RIII. W ww. pasie technologicznym jest istniejąca linia 220kV.
Czy wszystkie Ls i RIII wymagają zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w obrębie całego pasa ? Czy tylko w miejscach posadowienia słupów?
W prognozie mam podać powierzchnię wyłączeń.
Jak to jest? skoro można pod linia użytkować grunt rolniczo.
Czy użytkowanie i przeznaczenie to 2 różne kwestie w tym przypadku

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

O ile mi wiadomo to nie daje się w przeznaczeniu (nawet dopuszczalnym) na tereny leśne sieci i infrastruktury technicznej, wymaga to zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.
Jeśli chodzi o grunty rolne, to sytuacja ma się inaczej - takiej zgody nie trzeba uzyskiwać.

Obrazek użytkownika klops

W przypadku terenu leśnego trzeba wyłączać pod całą linią - chyba że planowane są słupy nadleśne i nie będzie potrzebna wycinka istniejącego drzewostanu. Jeżeli planowana jest wycinka przeznaczenie zmienia się na całym obszarze przeznaczonym dla infrastruktury.
Na terenach rolnych o gruntach klas I-III zgodę jednak trzeba uzyskiwać - pod lokalizację słupów. Choć z tym jest bardzo różnie.

Obrazek użytkownika oluś

We wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wymagane jest podanie na jaki cel (na jakie inne niż rolnicze/leśne przeznaczenie) teren którego dotyczy wniosek będzie przeznaczony. I co wówczas wpisać we wniosku?Przecież w planie miejscowym nie określa się odrębnego przeznaczenia dla terenów pod linią energetyczną! Dla terenów zajętych przez słupy energetyczne również nie określa się odrębnego przeznaczenia! Absurdem byłoby występowanie z wnioskiem o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne zarówno dla terenów pod linią jak i pod samymi słupami.

Poza tym - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - art.2 ust. 2 pkt 1 mówi, że gruntami leśnymi (a więc tym, czego ta ustawa dotyczy) są grunty określone jako lasy w przepisach o lasach. Sięgając zatem do wskazanych przepisów o lasach (art. 3 pkt 2 ustawy o lasach)czytamy, że są nimi również "tereny pod liniami energetycznymi". Wynika z tego wprost, że teren pod linią energetyczną jest terenem leśnym, w związku z czym błędem byłoby występowanie o zgodę na zmianę przeznaczenia tych gruntów na cele nieleśne.

Obrazek użytkownika klops
oluś napisał/a:

Poza tym - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - art.2 ust. 2 pkt 1 mówi, że gruntami leśnymi (a więc tym, czego ta ustawa dotyczy) są grunty określone jako lasy w przepisach o lasach. Sięgając zatem do wskazanych przepisów o lasach (art. 3 pkt 2 ustawy o lasach)czytamy, że są nimi również "tereny pod liniami energetycznymi". Wynika z tego wprost, że teren pod linią energetyczną jest terenem leśnym, w związku z czym błędem byłoby występowanie o zgodę na zmianę przeznaczenia tych gruntów na cele nieleśne.

Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Jak widać kwestia interpretacji przepisu:
ustawa mówi o gruntach zajętych pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej (...) tereny pod liniami energetycznymi.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 20 gości.