Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Odległość zabudowy od sieci infrastruktury

Odległość zabudowy od sieci infrastruktury


Obrazek użytkownika e_m

By e_m - Posted on 03 Lipiec 2014

Czy w planach miejscowych stosujecie jakieś strefy wyłączone z zabudowy dla sieci infrastruktury technicznej? Wiadomo - mamy odległości od gazociągów wynikające z przepisów, ale co z sieciami elektroenergetycznymi, wodociągami (w tym magistralami) siecią melioracyjną, kolektorami ściekowymi. Zazwyczaj na etapie wniosków do planów instytucje nie wspominają (melioracje, wodociągi i kanalizacje)lub wspominają (np. ENERGA, PSE, gazownicy) o odległościach od sieci, jednak nie podając podstawy prawnej (bo takiej w większości nie ma).

Jaka jest praktyka na obszarach na których projektujecie? Wyznaczacie jakiekolwiek strefy w planach miejscowych, czy zrzucacie to na urzędnika wydającego pozwolenie na budowę lub inwestora który ma przebudować sieć?

Obrazek użytkownika adam

To ja może podejdę do tematu od innej strony. W decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z przeważającym orzecznictwem nie wolno nam badać, czy inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi w postaci warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 grudnia 2011 r. II SA/Łd 255/11, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. IV SA/Wa 488/08, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2007 r. II OSK 1552/06, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 września 2010 r. II SA/Gl 119/10 i inne). Argument jest taki, że od przepisów techniczno - budowlanych można uzyskać odstępstwo przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a więc w decyzji WZ nie można przesądzić czy coś jest zgodne z warunkami czy nie, bo to nie ten etap. Zgodnie z prawem budowlanym (art. 7 ust. 1 pkt 1) do przepisów techniczno budowlanych zalicza się wszystkie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, a więc zgodnie z tym orzecznictwem należałoby inne warunki techniczne traktować tak samo, czyli one również nie mogą być przepisami odrębnymi dla postępowania o WZ.
A co z planem? Czy w takim razie tworząc ustalenia planu można brać pod uwagę warunki techniczne, od których i tak możliwe jest odstępstwo? Co np. jeśli ustalę strefę kontrolowaną dla gazociągu a inwestor wystąpi o odstępstwo i je uzyska? Mamy kolizję planu z decyzją administracyjną (postanowieniem). Co jest ważniejsze? A może wogóle nie brać pod uwagę tych przepisów i na pałę rysować kolorki w planie?
To dotyczy tylko przypadków określonych warunkami technicznymi, a o z resztą sytuacji, gdzie odległości wynikają np. z norm, które nie stanowią przepisów prawa? Należałoby tylko czekać, aż ustalimy w planie jakąś odległość, ktoś nam go zaskarży do WSA, a sąd się tylko uśmiechnie na argument gminy, że odległości w planie przyjęto z wniosku właściwego przedsiębiorstwa. Myślę, że to wcześniej czy później nas czeka.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.