Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Odłegłość od kolei

Odłegłość od kolei


Obrazek użytkownika kruszon

By kruszon - Posted on 25 Listopad 2010

Witam Mam takie pytanie: Jaka jest odległość zakazu zabudowy od linii kolejowej. Chodzi mi jaki pas muszę wydzielić, na którym wprowadzić zakaz zabudowy Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

 Warto przyjrzeć akty wykonawcze do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

 m.s

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika kruszon

Witam

Art. 53.

Usytuowanie budowli, budynków,krzewów i drzew oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacje, działań urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Ustawa nie wskazuje, konkretnej odległości zakazu zabudowy.
To jaki wprowadzić zakaz zabudowy od linii kolejowej?? Może mieliście już taki problem??

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Kaśka

Przeczytaj cały art. 53

Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym)

Pozdrawiam,
Kaśka

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Art. 57 Ustawy o transporcie kolejowym dopuszcza możliwość uzyskania odstępstwa od warunków art. 53 ust. 2, określających minimalne odległości lokalizacji budowli i budynków od terenów kolejowych. Wydawałoby się zatem, że najprościej byłoby poprowadzić linię zabudowy w odległości nie mniejszej niż 20 m od granicy terenu kolejowego. Jednak wyznaczenie takiej linii zabudowy skutkować będzie automatycznie odebraniem możliwości uzyskania odstępstwa na podstawie przepisów ustawy. Czy planem miejscowym możemy odebrać uprawnienia nadane ustawą?

Obrazek użytkownika kruszon

Witam

Faktycznie jest, to ja przeglądałem starą ustawę, teraz dopiero znalazłem, ustawę po zatwierdzonych poprawkach.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Aleksandr Jakovlev
Kaśka napisał/a:

Przeczytaj cały art. 53

Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym)

Pozdrawiam,
Kaśka

Wiec minimum wychodzi: 10m do granicy obszaru kolejowego + odległość od granicy obszaru kolejowego do osi skrajnego toru 20m - w sumie 30m??? Czy to chodzi że łącznie minimum 20m???

Obrazek użytkownika Kaśka

To zależy w jakiej odległości od linii wyznaczającej granicę obszaru kolejowego (po której stronie rozpatrujemy lokalizację budynków) są usytuowane tory. Jeżeli jest to np. 20 m, to pod uwagę bierzemy min. odległość od granicy obszaru kolejowego, czyli 10 m. Jeżeli oś skrajnego toru będzie przebiegała w odległości 5 m od granicy to min. odległość w jakiej mogą być usytuowane budynki/budowle wyniesie 15 m.

Najlepiej sobie to rozrysować.

Kaśka

Obrazek użytkownika Kotlet

Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m – art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94).

No raczej.

Szklanka przegotowanej wody oraz kromka czerstwego chleba to posiłek krzepiący oraz elegancki.

Obrazek użytkownika bogda

dzisiaj się dowiedziałam, że nie mgę usytuować domu w miejscu jakim wybrałam gdyż muszę zachować odleglość 50m od działki PKP takie zdanie ma urbanista czy to możliwe?

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Czy na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika bogda

z informacji zawartej na stronie urzędu wynika że moja działka nie jest objęta planem

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

W takim razie musi mieć Pani wydaną decyzję o warunkach zabudowy, przy której sporządzaniu obowiązują przepisy przywołanej wyżej rustawy, w której jest mowa:

Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m – art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94).

Kluczowe jest tu jednak określenie "nie mniejszej", co oznacza, że urbanista sporządzający decyzje, może uznać, że należy zachować odległość 50 m. W takim przypadku, jeśli oczywiście nie istnieją inne przesłanki wydania takiej decyzji, myślę że można się dogadać. Proszę porozmawiać w urzędzie gminy, skąd się wzięła ta odległość.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika bogda

dziękuję za poradę spróbuję negocjować...Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.