Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / OCHK-zakaz zabudowy w w pasie szerokości 100m od zbiorników wodnych

OCHK-zakaz zabudowy w w pasie szerokości 100m od zbiorników wodnych


Obrazek użytkownika Marianna

By Marianna - Posted on 24 Czerwiec 2013

Zgodnie z uchwałą sejmiku dot. obszarów chronionego krajobrazu, w granicach OCHK obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od "innych zbiorników wodnych". RDOŚ powołując się na powyższy przepis żąda zachowania linii 100m wolnej od zabudowy od terenów oznaczonych jako nieużytki N. Jakie jest Wasze podejście do tej sprawy? Czy traktujecie każdy nieużytek jako "inny zbiornik wodny"?

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Jeśli "N" dotyczy czasowego występowania wód powierzchniowych w obrębie terenów OChK, to bez względu co myślimy o takiej interpretacji, jest ona możliwa. Jest to oczywiście skutek braku doprecyzowania przepisów odrębnych. W ekofizjografii, a później w POŚ należałoby jednoznacznie wykazać, że nie ma tam żadnych wód powierzchniowych.

Proszę poszukać także być może jakichś zmian tego rozporządzenia, bo w części województw zostały one zaktualizowane i zakaz 100 m, nie obowiązuje jeśli przepisy planu miejscowego ze względu na uwarunkowania szczegółowe nieuzasadnianą jej wprowadzania (np. woj. zachodniopomorskie ma taką klauzulę).

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika adam

RDOŚ uznaje N jako inne zbiorniki wodne, jeśli są one zalewane wodą, nawet okresowo. W takim wypadku będzie bronił swojego stanowiska.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.