Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Obszar Natura 2000 - definicja

Obszar Natura 2000 - definicja


Obrazek użytkownika Jerzy Dudziński

By Jerzy Dudziński - Posted on 10 Listopad 2010

W art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest napisane, że:
"1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk.
2. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-4 i 6-9."

Natomiast w art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku (...) jest napisane, że:
"Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze Natura 2000 — rozumie się przez to obszary,
o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;"

Czyli z tego by wynikało, że proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody należą do obszarów Natura 2000, ale nie należą do sieci obszarów Natura 2000? Trochę dziwne by to było. Dlaczego więc w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie ma wymienionych "proponowanych obszarów"?

Jeśli ktoś mógłby napisać, to bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.

Obrazek użytkownika dorottea

Nie wiem czy zrozumiale, ale spróbuję:
Proponowane obszary (są to głównie obszary z tak zwanych shadow list) jak sama nazwa wskazuje jeszcze nie zostały utworzone ofcjalnie, a więc zgodnie z prawem ochrony środowiska nie są obszarami Natura2000, ani ne należą do sieci obszarów Natura200. Jednak są to obszary cenne przyrodniczo i ustawa środowiskowa ma je chronić do czasu, aż oficjalnie zostaną utworzone. Żeby w międzyczasie nie umieszczono tam w MPZP jakiejś produkcji...

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Dokładnie tak. Obszary proponowane z tzw. Shadow list, czyli przesłane do Komisji Europejskiej, ale jeszcze niezatwierdzone - należy traktować do czasu ich oficjalnego uznania, tak, jakby już istniały. Oznacza to tyle, że dla obszarów proponowanych na Shadow list należy m.in. w trakcie sporządzania procedury mpzp uzyskać uzgodnienie z art. 30 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (gdzie również jest mowa o obszarach projektowanych) - podobnie będzie z innymi podstawami prawnymi.

Obrazek użytkownika Jerzy Dudziński

W moim pierwszym poście popełniłem pewien błąd - zacytowałem treść art. 25 ustawy o ochronie przyrody, jeszcze przed zmianą tej ustawy. Po zmianie (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw), art. 25 ustawy o ochronie przyrody brzmi:

"1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk;
3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
2. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4 i 6–9."

Na szczęście nie zmienia to sensu dalszych wypowiedzi.

Dorottea i Tomasz, skoro proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty nie są obszarami Natura 2000 to dlaczego według definicji znajdującej się w art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) pod pojęciem "obszar Natura 2000" rozumie się: "obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ORAZ proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;"?

Czyli wg powyższej definicji "proponowane obszary" są obszarami Natura 2000. Chyba, że coś źle interpretuję.
Jakie jest Wasze zdanie?

Serdecznie pozdrawiam,
JurekNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 25 gości.