Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Obrazek użytkownika ollo23

By ollo23 - Posted on 17 Listopad 2010

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zmiany które weszły 21 października 2010 r.
Art. 4 punkt 4
Przepisów ust. 3 nie stosuje się do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu

(pkt 3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref
ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu
i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.)

Czyli rozumiem, że można obejmować Plam tereny zamknięte np należące do PKP?
Studium też?

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Studium zawsze obejmowało tereny zamknięte.Kwestię planów miejscowych dla terenów kolejowych zamkniętych "znowelizowano" przy okazji. Do końca nie wiadomo czy tzw. ustawodawca wiedział co czyni - w całym procesie procedowania ustawy nowelizującej trudno cokolwiek znaleźć na temat poruszony w tytułowym pytaniu.
Nie wykreślono wprost z ustawy planistycznej kompetencji wojewody dot. ustalania lokalizacji inwestycji na terenach kolejowych zamkniętych i patrząc na problem od strony tzw. doktryny prawa powstał mały "dysonansik poznawczy".Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.