Jesteś tutajNowe obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Nowe obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gdos.gov.pl

 

4 lutego 2011 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ptaków w drodze którego wyznaczono 3 nowe OSO: Góry Izerskie PLB020009, Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010, Bagno Pulwy PLB140015, oraz powiększono jeden istniejący OSO - Ostoja Warmińska PLB280015.
 
Obszary te zostały wyznaczone w celu zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków takich jak: cietrzew, sóweczka, włochatka, derkacz, bocian biały, orlik krzykliwy, których siedliska w dotychczas wyznaczonych OSO ucierpiały na skutek realizacji inwestycji drogowych lub działań związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.
 
Ponadto w drodze rozporządzenia dokonano kilku zmian technicznych ułatwiających zarządzanie obszarami specjalnej ochrony ptaków:
 
W odniesieniu do obszarów specjalnej ochrony ptaków stanowiących zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) obszary morskie, zdefiniowane zgodnie w ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), wprowadzono informację o powierzchni OSO położonych na polskich obszarach morskich. Informacja ta jest kluczowa dla rozstrzygnięcia kwestii sprawowania nadzoru nad obszarami Natura 2000, o którym mowa w art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Dokonano również poprawek w zakresie opisu granic obszarów morskich, w szczególności wartości współrzędnych geograficznych punktów określających granice OSO położonych na morzu.
 
Dokonano zmiany granic OSO Zatoka Pomorska i OSO Delta Świny w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia zarządzania obszarami Natura położonych w granicach Wolińskiego PN oraz pozostałej części obszaru położonej w Zatoce Pomorskiej (łączna powierzchnia obszarów podlegających ochronie w sieci OSO nie uległa zmianie).
 
Zarówno w tekście rozporządzenia jak i na arkuszach map obszarów dokonano ujednolicenia nazewnictwa obszarów ptasich.
 
Obecnie na terenie Polski ptasia część sieci Natura 2000 składa się ze 144 obszarów specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 55 711,7 km2.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 19 gości.